ВИПУСК № 2 (50) / 2009

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Афанасьєва О. Ю.
Дурняк Б. В.
Коростіль Ю. М.
Прогнозування несправностей на основі використання методу логічної апроксимації Детальніше
Дурняк Б. В.
Луцків М. М.
Хмельницька І. М.
Математична модель стрічкопровідної системи при нестаціонарному режимі роботи Детальніше
Овсяк О. В. Граматика опису функційних унітермів Детальніше
Гарасимчук О. І.
Максимович В. М.
Смук Р. Т.
Стрілецький З. М.
Аналіз характеристик генератора імпульсної послідовності з пуассонівським законом розподілу, побудованого на основі лінійного конгруентного генератора Детальніше
Пирч Н. М. Морфізми вільних однорідних просторів Детальніше

ПОЛІГРАФІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Шахбазов Я. О. Розробка технології виготовлення та конструкції алмазних інструментів для профілювання абразивних кругів Детальніше
Гриценко Д. С. Кінематика привода конвеєра тамподрукарських машин Детальніше

ТЕХНОЛОГІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Ефективність використання автоматизованого пристрою для хімічного оброблення паперу Детальніше
Маїк В. З.
Ясінська Л. М.
Дослідження експлуатаційних показників адгезиву для холодного тиснення фольгою Детальніше
Естріна М. В.
Канагін В. О.
Кохан В. Ф.
Класифікація зволожувальних і змивальних розчинів для офсетного друку Детальніше

ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА ПОЛІГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Савчук Г. М. Друкарні міста Львова XVIII століття Детальніше
Василишин Д. В.
Василишин О. М.
Від ручного складання до комп’ютерного набору і верстки Детальніше
Котляревський Я. В.
Олянишен Т. В.
Хто і які книги купує в Україні (за результатами соціолого-статистичних досліджень) Детальніше
Шевчук Г. Я. Основні аспекти дослідження семантико-структурної групи дієслів переміщення української мови Детальніше

ЮВІЛЕЇ

Мельников О. В. Шаховський Семен Михайлович (до 100-річчя з дня народження) Детальніше
Ніконенко Л. М. Алла Горська (1929–1970) Детальніше
Агарков І. В. Його справа живе (до 80-річчя з дня народження Р. Г. Іванченка) Детальніше