Луцків М. М.

Рік Автор(и) Назва Номер
2020 Луцків М. М.
Гунько Д. Т.
Моделювання нормованого растрового перетворення для елементів круглої форми № 2 (80)
2017 Курка П. З.
Луцків М. М.
Модель автотипної тонопередачі короткої фарбодрукарської системи — растровий елемент квадратної форми № 1 (73)
2017 Курка П. З.
Луцків М. М.
Моделювання автотипної тонопередачі з ромбічним растровим елементом в короткій фарбодрукарській системі послідовної структури № 2 (74)
2016 Гладченко М. Б.
Луцків М. М.
Чутливість тонопередавання коротких фарбодрукарських систем паралельної структури № 1 (71)
2016 Луцків М. М. Нечітка модель інтервалу оптичних густин оригіналів і репродукцій № 2 (72)
2014 Логойда М. М.
Луцків М. М.
Імітаційна модель дискретного відтворення растрового елемента округлої форми № 1–2 (65–66)
2010 Луцків М. М.
Мусійовська М. М.
Моделювання і побудова характеристики покриття тональної шкали в короткій фарбодрукарській системі № 1 (51)
2009 Дурняк Б. В.
Луцків М. М.
Хмельницька І. М.
Математична модель стрічкопровідної ділянки при нестаціонарному режимі роботи № 1 (49)
2009 Дурняк Б. В.
Луцків М. М.
Хмельницька І. М.
Математична модель стрічкопровідної системи при нестаціонарному режимі роботи № 2 (50)
2008 Дурняк Б. В.
Луцків М. М.
Хмельницька І. М.
Математична модель нестаціонарної стрічкопровідної ділянки № 2 (48)
2001 Верхола М. І.
Луцків М. М.
Частотні характеристики фарбових груп друкарських машин № 37
2001 Думанський І. Б.
Луцків М. М.
Шаблій І. В.
Розрахунок рельєфу фарби, створеного на накатних валиках № 37
2000 Луцків М. М.
Шаблій І. В.
Модель розкочування і передачі фарби на стрічку при різних коефіцієнтах заповнення форми № 36
2000 Верхола М. І.
Гук І. Б.
Луцків М. М.
Вплив коефіцієнта переносу фарби в розкочувальній фарбовій групі на її товщину на стрічці № 36
1999 Верхола М. І.
Луцків М. М.
Розширений сигнальний граф розгалужених фарбових груп № 35
1999 Зіненко Р. Г.
Луцків М. М.
Вплив діаметрів валиків на динаміку розкочування фарби № 35
1998 Верхола М. І.
Луцків М. М.
Паньків В. Ф.
Послідовне з’єднання груп фарбових валиків з кратними діаметрами № 34
1998 Волощак І. А.
Луцків М. М.
Шевчук О. В.
Дослідження динамічних властивостей моделі рулонної ротаційної машини № 34
1997 Верхола М. І.
Луцків М. М.
Щесюк Т. А.
Модель простого фарбового апарата № 32
1997 Луцків М. М.
Хазаал А. А.
Синтез багатомірної автономної системи суміщення фарб № 32
1996 Луцків М. М.
Петрів Р. І.
Шульжик Ю. О.
Синтез систем приводки фарб з диференціюючим на інтервалі коригуючим пристроєм № 31
1996 Луцків М. М.
Шульжик Ю. О.
Математичні та структурні моделі приводки фарб на рулонних друкарських трафаретних машинах № 31
1995 Луцків М. М.
Шевчук О. В.
Багатополюсні моделі рулонних друкарських машин з пружними зв’язками № 30
1994 Луцків М. М.
Стасенко В. Д.
Побудова перехідних процесів в шестиполюсних компонентах механічних систем № 29
1993 Луцків М. М.
Маруняк Я. С.
Петрів І. М.
Хведчин Ю. Й.
Мікропроцесорна система управління переналагоджуванням брошурувально-палітурного устаткування № 28
1993 Луцків М. М. Моделі багатосекційної рулонної ротаційної машини за послідовними пружними валопроводами № 27
1989 Луцків М. М. Прості моделі багатодвигунних рулонних друкарських машин № 25
1988 Луцків М. М. Моделі динаміки рулонних ротаційних машин з пружними зв’язками № 24
1987 Луцків М. М.
Музичин О. Е.
Математичні та структурні моделі процесу задруковування і позиціонування покрівного матеріалу на кришкоробній машині № 23
1986 Кріль М. М.
Луцків М. М.
Маруняк Я. С.
Петрів І. М.
Системи автоматизації переналадок потокових ліній № 22
1985 Волощак І. А.
Луцків М. М.
Аналіз моделей друкарської машини зі стабілізатором довжини паперової стрічки № 21
1984 Дурняк Б. В.
Луцків М. М.
Самборський С. І.
Електропривод рулонної друкарської машини з динамічним регулятором № 20
1983 Волощак І. А.
Дурняк Б. В.
Луцків М. М.
Аналіз спрощених моделей систем натягу паперової стрічки № 19
1982 Волощак І. А.
Дурняк Б. В.
Луцків М. М.
Стрепко І. Т.
Автоматичне регулювання намотки паперової стрічки № 18
1982 Луцків М. М.
Самборський С. І.
Управління на основі реальних похідних № 18
1980 Баранов В. Т.
Луцків М. М.
Розвиток наукових досліджень у галузі автоматизації поліграфічного виробництва № 16
1980 Волощак І. А.
Луцків М. М.
Стрепко І. Т.
Асинхронний електропривод для поліграфічних машин повторно-короткочасного режиму роботи № 16
1979 Луцків М. М.
Стрепко І. Т.
Системи з диференціальним зворотним зв’язком № 15
1979 Волощак І. А.
Луцків М. М.
Шот Р. І.
Дослідження процесу інтенсифікації сушіння корінців книжкових блоків № 15
1978 Луцків М. М.
Стрепко І. Т.
Системи з випереджувальним коригуванням і розділяючим пристроєм № 14
1978 Волощак І. А.
Луцків М. М.
Стрепко І. Т.
Хомик А. К.
Безконтактна система програмного керування гальванолінією № 14
1977 Луцків М. М.
Стрепко І. Т.
Аналіз інваріантних систем із запізненням № 13
1976 Луцків М. М. Відпрацювання збурень у системах з компенсацією впливу запізнення № 12
1975 Луцків М. М. Лінійна система бокової приводки на тиристорах № 11
1974 Луцків М. М. Застосування узагальнених логарифмічних частотних характеристик для аналізу та синтезу систем із запізненням № 10
1973 Луцків М. М. Компенсаційна мостова схема для бокової приводки № 9
1972 Луцків М. М. Про застосування схеми компенсації впливу запізнення при регулюванні об’єктів з запізненням № 8
1971 Луцків М. М. Система регулювання подачі фарби з компенсацією запізнення № 7