ВИПУСК № 2 (48) / 2008

ВИДАВНИЧИЙ ДОСВІД ТОВАРИСТВ, ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ДІЯЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Барабаш У. П. Cтан видавничої справи на Західній Україні кінця ХIХ — початку ХХ ст. (на основі діяльності Наукового товариства імені Шевченка) Детальніше
Навчальна література: з icторії видавничої діяльності у Львівській політехніці (середина XIX — початок XX ст.) Детальніше

РЕПЕРТУАР СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КНИГИ

Бабенко Ж. В. Бібліометричний моніторинг як засіб вивчення вітчизняного видавничого репертуару з питань філософії Детальніше
Василик Л. Є. Літературно-художні видання у контексті сучасних суспільно-культурних тенденцій Детальніше
Гуманенко О. О. Видавництво «Степова Еллада»: творення навчальної літератури нового покоління Детальніше
Цьорох М. В. Ринок політичної книги в Україні (2003–2007 рр.): стан та тенденції розвитку, тематико-типологічні домінанти Детальніше
Карий В. Видавничий проект як складова частина програми книговидання на регіональному рівні Детальніше
Костенко М. С. Метричні особливості сучасного вітчизняного репертуару книг з проблем соціології Детальніше

ВЗАЄМОДІЯ СУЧАСНИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Демченко С. В. Медіа і суверенітет (до питання про вплив глобальної інформаційної революції на статус державної влади) Детальніше
Мантуло Н. Б. Жанрові пріоритети журнальної критики: комунікативний аспект Детальніше
Михайлович-Гетто О. П. Конотація термінологічності як дієвий засіб увиразнення тексту масової реклами Детальніше
Скочинець О. І. Семіотичні категорії в аналізі ефірного мовлення Детальніше
Стадницька Ю. В. Мотивація підлітків до читання науково-пізнавальної літератури Детальніше

КУЛЬТУРА ВИДАННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРАКТИЧНЕ ВТІЛЕННЯ

Волошин Л. В. Екслібриси Святослава Гординського Детальніше
Палюх О. В. Шрифтова гамма та оздоблення друкарні Ставропігійського інституту (ХІХ ст.) Детальніше
Пономаренко Л. Г. Біблеїзми в сучасних лексикографічних джерелах Детальніше

ПІДГОТОВКА КАДРІВ ДЛЯ СФЕРИ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ В УКРАЇНІ

Демченко В. Д. Від професійного журналіста до професійного комунікатора Детальніше
Степанюк О. В. Редагування як напрям діяльності референта Детальніше
Ткаченко І. А. Проектна технологія в процесі підготовки майбутніх редакторів Детальніше
Сілкова Г. В. Методика інформаційного реферування як предмет викладання Детальніше

МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦIЯ ПОЛIГРАФIЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Дурняк Б. В.
Луцків М. М.
Хмельницька І. М.
Математична модель нестаціонарної стрічкопровідної ділянки Детальніше
Батлук В. А.
Батлук В. В.
Макарчук В. Г.
Проскуріна І. В.
Вплив бункера на ефективність уловлення пилу Детальніше
Cтемпень К.
Луцків М.
Моделювання перенесення фарби з флексографічної форми на задруковуваний матеріал Детальніше
Батлук В. А.
Козира І. М.
Мота Я. В.
Дослідження горизонтального пиловловлювача Детальніше
Кандяк Н. М. Кінематика механізму мальтійського хреста з кулісно кривошипним приводом Детальніше

ЮВІЛЕЇ

Мельников О. В. Незвичайна біографія звичайної людини (до 95-рiччя з дня народження В. Г. Шпiци) Детальніше
Хведчин Ю. Й. До 50-річчя творчої діяльності Ярослава Івановича Чехмана (вченого, конструктора і винахідника, педагога і вихователя наукових кадрів, організатора і керівника, Людину) Детальніше