ВИПУСК № 36 / 2000

Стецьків О. П. Наукова діяльність Української академії друкарства (до 70-річчя з дня заснування) Детальніше

ПОЛІГРАФІЧНІ МАШИНИ

Дідич В. П. Методика розрахунку параметрів викладувача рулонної друкарської машини Детальніше
Чехман Я. І.
Шустикевич А. І.
До методики оцінки пружних коливань циліндрів друкарського апарата Детальніше
Главацький А. С.
Задра В. М.
Дослідження циклового механізму з ексцентриком Детальніше
Петрів І. П.
Хмельов С. О.
Аналіз причин і шляхи усунення спотворення зображень у фотонасвітлюючих автоматах Детальніше
Шустикевич А. І. Вплив точності виготовлення опорних кілець циліндрів на зміну попередньо напруженого стану Детальніше
Кузнецов В. О.
Регей І. І.
Угрин Я. М.
Система автоматизованого проектування розгорток картонних паковань Детальніше
Дідич В. П. Синтез геометричної схеми циліндрової групи фальцювально-різального апарата ударного типу рулонної друкарської машини Детальніше
Стеців Б. С. Умови виникнення віброударного режиму роботи механізму графейок Детальніше

ТЕХНОЛОГІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Гайдученя О. О. Систематизація методів растрування Детальніше
Кривдик М. О. Сенситометричні властивості фотополімеризаційноздатних матеріалів на основі модифікованого метилолакриламідом полівінілового спирту Детальніше
Ясінський М. Ф. До процесу руйнування фотополімерних друкарських форм під дією механічних навантажень Детальніше
Зацерковна Р. С.
Слоцька Л. С.
Спектроскопічні дослідження полімерних матеріалів для виготовлення офсетних друкарських форм лазерним гравіруванням Детальніше
Белгйед З.
Маїк В. З.
Хаджинова С. Є.
Поверхнева модифікація офсетних гумотканинних пластин Детальніше
Луцків М. М.
Шаблій І. В.
Модель розкочування і передачі фарби на стрічку при різних коефіцієнтах заповнення форми Детальніше
Лазаренко О. В.
Мельников О. В.
Оцінка відтворення растрових зображень у плоскому офсетному друці за параметром якості Детальніше
Дорош А. К.
Розум Т. В.
Фактори, параметри і методи оптимізації флексографічного друку Детальніше
Величко О. М. Структура контактних шарів флексографічних друкарських форм Детальніше
Осипов С. В. Шляхи інтенсифікації процесу сушіння в офсетному друці на металах Детальніше
Ясінський М. Ф. До процесу руйнування фотополімерних друкарських форм на основі капронових сіток: оптико-поляризаційний метод аналізу Детальніше
Мартинюк М. С. Кваліметрична оцінка сучасних покривних матеріалів для книжково-журнальних оправ Детальніше

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДРУКАРСТВА: АЛГОРИТМИ, СИГНАЛИ, СИСТЕМИ

Верхола М. І.
Гук І. Б.
Луцків М. М.
Вплив коефіцієнта переносу фарби в розкочувальній фарбовій групі на її товщину на стрічці Детальніше
Петрів Р. І. Аналіз впливу регістрового валика на суміщення технологічних операцій у ротаційних машинах із за друкованою стрічкою Детальніше
Зіненко Р. Г. Основні процедури цифрового моделювання розкочування фарби у фарбових групах друкарських машин Детальніше
Возна М. А. Встановлення вірогідності математичної моделі алгоритму синхронізації з мережею системи керування електроприводом постійного струму Детальніше
Макуцький Я. І. Методи відтворення рукописного тексту програмними засобами Детальніше

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЇ

Передерієнко Н. І.
Швайка Л. А.
Удосконалення системи оподаткування як фактор активізації інвестиційної діяльності у видавничо-поліграфічному комплексі Детальніше
Боженко О. М.
Онещак О. Я.
Дослідження ефективності функціонування малих підприємств у поліграфії Детальніше
Гузела О. І. Виробничі потужності підприємств: управління в контексті методології дослідження Детальніше
Лазановський П. П. Фактори впливу на інтенсивність використання офсетних друкарських машин Детальніше
Кобрин Л. Й. Вплив інновацій на підвищення техніко-економічного рівня виробництва Детальніше
Малярчук І. І. Маркетингові дослідження в експортній діяльності підприємств Детальніше

ВИДАВНИЧА СПРАВА І РЕДАГУВАННЯ

Благовірна Н. Б.
Зелінська Н. В.
«Мова вирішила долю українського відродження» (Українознавчий світогляд як основний чинник формування нової української наукової літератури в XIX — на початку XX ст.) Детальніше
Мазурик В. М.
Черниш Н. І.
І. Кревецький — організатор української бібліотечної справи Детальніше
Огар Е. І. Наука про книгу в Україні на початку XX ст.: здобутки і поразки Детальніше
Ключковська Г. М. Вплив особливостей організації засобів масової інформації (ЗМІ) на їх зміст (до проблеми книжкового пабліситі) Детальніше
Уліцка О. В. Преса і влада: шляхи управління конфліктними процесами (за матеріалами регіональних газет) Детальніше
Івасенко Л. О. Українська педагогіка у дзеркалі наукової літератури (до ситуації на книжково-інформаційному ринку) Детальніше