Огар Е. І.

Рік Автор(и) Назва Номер
2022 Огар Е. І. Ціннісно-орієнтований контент в підготовці фахівців з PR-комунікацій в аспекті євроінтеграції № 1 (83)
2021 Огар Е. І. «Історична бібліотека» Івана Тиктора: досвід ефективного видавничого менеджменту № 1 (81)
2019 Огар Е. І. Сучасні медійні засоби «перепрочитання» творів української класики для дітей № 2 (78)
2018 Копильчак Х. C.
Огар Е. І.
Сучасний український «мальопис»: видавничі реалії та перспективи № 2 (76)
2017 Огар Е. І. Медіаосвіченість видавців в епоху цифрових технологій: актуальні проблеми професійного вишколу № 1 (73)
2016 Огар Е. І. Конвергентні медіа для дітей в українському інформаційному просторі № 1 (71)
2004 Огар Е. І. Дитячий «самвидав»: комунікативний та культурний потенціал № 41
2002 Огар Е. І. Культура дитячого видання: основні складові успіху № 39
2002 Зелінська Н. В.
Огар Е. І.
Фінклер Ю. Е.
Черниш Н. І.
Сучасний редактор: проблеми професійного вишколу № 39
2000 Огар Е. І. Наука про книгу в Україні на початку XX ст.: здобутки і поразки № 36
1999 Огар Е. І.
Процик М. Р.
Сучасні науково-популярні книжкові серії в Україні № 35
1997 Огар Е. І. Українська друкарська термінологія як природно сформована терміносистема № 32
1996 Огар Е. І.
Холодова О. В.
Газета і читач (з досвіду видання часопису «Народня справа») № 31
1993 Огар Е. І. Назви процесу друкування в українській книзі кін. XVI — поч. XVIII ст. № 28
1993 Огар Е. І. До питання про створення перекладного словника друкарської термінології (структура і форма) № 27