ВИПУСК № 39 / 2002

ІВАН ТИКТОР І КОНЦЕРН «УКРАЇНСЬКА ПРЕСА»: ДОСВІД, ЩО ВИПЕРЕДИВ СВІЙ ЧАС

Мельник І. А. Розвиток традицій Івана Тиктора у практиці сучасних українських видавництв Детальніше
Романюк М. М. Українське пресознавство як спеціальна історична дисципліна: до постановки проблеми Детальніше
Зелінська Н. В. Історія видавничої справи в Україні: до перегляду концепції Детальніше
Сніцарчук Л. В. З видавничого концерну «Українська Преса»: сатирично-гумористичний часопис «Комар» Детальніше
Івасенко Л. О. Іван Тиктор — видавець «жовтої преси» чи «перлин белетристики»? (спроба видавничого портрета за рецензіями в журналі «Дзвони») Детальніше
Благовірна Н. Б. Впровадження принципів комерціалізації пресо- та книговидання в Галичині в першій третині XX ст. (за матеріалами журналу «Дзвіночок») Детальніше
Гавенко М. М.
Зелінська Н. В.
Реклама у періодичних виданнях Івана Тиктора (на прикладі дитячого часопису «Дзвіночок») Детальніше
Побідаш І. Л. Видавнича діяльність Леоніда Глібова Детальніше
Самотий Р. С. Видавничі здобутки вчених Львівської політехніки (1844–1939) Детальніше
Левчук О. М. Становлення книгоспілки як провідного осередку українського друку (1918–1924 рр.): уроки для прийдешнього Детальніше
Лисенко М. В. Внесок українських меценатів у книговидавничу справу Детальніше
Левицька М. Я. Публікації Володимира Гнатюка у «Літературно-Науковому Вістнику» Детальніше

ВИДАВНИЧИЙ РИНОК: НАЦІОНАЛЬНА ТА СВІТОВА ІСТОРІЯ І ПРАКТИКА

Павлюк І. З. Українська преса Волині 90-х років XX ст.: проблеми друку і стилю Детальніше
Фінклер Ю. Е. Характеристики сучасного регіонального пресовидання в Україні Детальніше
Богуславський О. В. Журнал «Українське Козацтво» як речник військової думки повоєнної української еміграції Детальніше
Уліцка О. В. Преса про конфліктні процеси в сучасному українському державотворенні (за матеріалами газети «Поступ») Детальніше
Янишівська Г. В. Читацька аудиторія музичної рубрики популярних газет. Спроба класифікації Детальніше

КУЛЬТУРА ВИДАННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРАКТИЧНЕ ВТІЛЕННЯ

Буряк В. Д. Українські видання XIX ст. у контексті еволюції інтелектуальної модульності як визначальної свідомісної домінанти Детальніше
Черниш Н. І. Проблеми культури книги у спадщині видатних українських редакторів кінця XIX–початку XX ст. Детальніше
Бойко А. А. До історії лаврських друкарень Детальніше
Гавенко С. Ф. Методологічні проблеми дизайну книги як техніко-естетичної системи Детальніше
Огар Е. І. Культура дитячого видання: основні складові успіху Детальніше
Фіголь Н. М. Культура періодичного видання (на прикладі газети «Рада») Детальніше
Капраль I. І. Католицькі літературні часописи Львова 20–30-х рр. Детальніше
Кульчицька Л. Я. Становлення бібліографії в Україні та її значення як однієї зі складових культури Детальніше
Голубінка Н. І. Жанр літературного портрета в критиці Миколи Євшана Детальніше
Думанська О. І.
Сава В. І.
Софія Караффа-Корбут. Посмертні видання української класики Детальніше
Борисенко О. М. Макетування і верстання за допомогою настільних видавничих систем: переваги та недоліки Детальніше
Куць Я. Й. Українські друкарські шрифти: шляхи становлення та розвитку Детальніше

ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВА

Федорович В. Я. Особливості програмування інтерфейсу для електронних видань Детальніше
Бублик В. В.
Олецький О. В.
Віртуальне електронне видавництво: проблеми і перспективи Детальніше
Різун Т. Б. Релігійні електронні видання в Україні Детальніше
Ковалишин Г. М. Вплив основних принципів типографіки на якість оформлення сучасних видань Детальніше
Желіґовський Г. Системи prepress та їх застосування у видавничій діяльності Детальніше
Хамула О. Г. XML–програмування електронних видань Детальніше
Шуневич Б. До проблеми укладання електронних навчальних посібників Детальніше

ПІДГОТОВКА КАДРІВ ДЛЯ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ: УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА МОДЕЛІ

Боженко О. М. Підготовка фахівців для видавничо-поліграфічного комплексу в Українській академії друкарства: досягнення, проблеми, перспективи Детальніше
Зелінська Н. В.
Огар Е. І.
Фінклер Ю. Е.
Черниш Н. І.
Сучасний редактор: проблеми професійного вишколу Детальніше
Гірняк О. М. Підвищення кваліфікації кадрів і його вплив на результати діяльності підприємства Детальніше
Процик М. Р. Термінознавча компетенція як основа мовної культури сучасного видавця Детальніше
Хоню В. В. Позитивна мотивація та ефективність навчання Детальніше
Пенчук І. Л. Україномовне інформаційне середовище як фактор формування національної свідомості Детальніше
Кобрин Л. Й. Формування інноваційної свідомості студентської молоді Детальніше
Пенкальська М. Підготовка кадрів з видавничої справи у Польщі після 1989 року Детальніше