ВИПУСК № 32 / 1997

ПОЛІГРАФІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

Ганієв Д. Х.
Ганієва Н. М.
Сисуєв І. А.
Сисуєв Д. А.
Метод визначення лініатури растра для однофарбових зображень різних кольорів Детальніше
Базилюк К. Ф.
Шибанов В. В.
Комп’ютерний синтез фотополімеризаційноздатних матеріалів Детальніше
Кравчук В. А.
Ситник М. В.
Таран Т. В.
Тинний А. Н.
Дослідження постадійних процесів металізації фотополімерних поверхонь Детальніше
Гуменюк З. М.
Онищенко Т. І.
Магнітне поле і процеси водопідготовки при виготовленні фотополімерних друкарських форм Детальніше
Клочай О. І.
Сисюк В. Г.
Хомицька Л. І.
Регулювання провідникових властивостей наповнених матеріалів за допомогою цільових компонентів Детальніше
Карпенко В. С.
Курман В. М.
Лазаренко О. В.
Трафаретні друкарські форми із зйомним фотополімерним шаром Детальніше
Предко Л. С. Визначення вагомості властивостей офсетних форм розрахунковим методом Детальніше
Гордєєв Р. В.
Павлюк І. М.
Пашуля П. Л.
Розтікання краплі рідини на твердій поверхні Детальніше
Босак І. П.
Гавенко С. Ф.
Кулік Л. Й.
Деякі аспекти моделювання процесів виробництва і контролю якості поліграфічної продукції Детальніше
Корнілов І. К.
Куриляк О. М.
Методика оцінки розподілу клею в корінцевій зоні книжкового блока Детальніше
Гавенко С. Ф.
Конюхова І. І.
Імітаційне моделювання та оперативне планування якості продукції в брошурувально-палітурному виробництві Детальніше
Корнілов І. К.
Кулік Л. Й.
Розкриття книги — показник якості Детальніше
Маїк В. З. Визначення коефіцієнтів вагомості показників якості палітурок типу 5 Детальніше
Банах О. С.
Баранська Р. Р.
Мервінський Р. І.
Ротер Ю. А.
Адсорбційно-електролітичний спосіб доочистки відпрацьованих розчинів срібла Детальніше

ПОЛІГРАФІЧНІ МАШИНИ

Кузнецов В. О.
Полюдов О. М.
Автоматизований синтез геометричних параметрів вузла різання одноножових паперорізальних машин Детальніше
Дідич В. П.
Нагорнюк С. О.
Порівняльний аналіз механізмів приводу ножа фальцювальних апаратів другого поздовжнього згину рулонних друкарських машин Детальніше
Петрів І. М. Пристрої для прямого способу виготовлення офсетних друкарських форм Детальніше
Регей І. І. Дослідженя різання картонного матеріалу за принципом ножиць Детальніше
Банах Ю. О. Технологічні навантаження в процесі штанцювання і шляхи їх зменшення Детальніше
Шустикевич А. І. Перепад тисків у друкарському апараті ротаційної машини високого друку Детальніше
Бойчук А. Л.
Хведчин Ю. Й.
Розрахунок навантажень при роботі підбиральної машини Детальніше
Стельмащук О. С. Визначення зусиль при ротаційному висіканні Детальніше

АВТОМАТИЗАЦІЯ І КОМПЛЕКСНА МЕХАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Верхола М. І.
Луцків М. М.
Щесюк Т. А.
Модель простого фарбового апарата Детальніше
Луцків М. М.
Хазаал А. А.
Синтез багатомірної автономної системи суміщення фарб Детальніше
Шевчук О. В. Система автоматизованого моделювання електромеханічних систем друкарських машин Детальніше
Дунець Р. Б. Алгоритм пошуку контурів у топології схем систем керування Детальніше
Овсяк В. К. Поглиблена оптимізація математичних моделей алгоритмів, інтерпретованих впорядкуваннями символів Детальніше
Тимченко О. В. Система автоматизованого проектування нерекурсивних цифрових фільтрів з дельта-модуляцією: алгоритми і оболонка Детальніше
Паньків В. Ф. Системи з інтегруючим на інтервалі регулятором Детальніше
Возна М. А. Алгоритмічне і програмне забезпечення мікропроцесорної системи керування електроприводом постійного струму рулонних друкарських машин Детальніше
Завгородня Т. І.
Калитка М. І.
Дослідження контактних властивостей друкованого колектора електричної машини Детальніше
Шульжик Ю. О. Система автоматичного керування рулонною друкарською трафаретною машиною на базі мікро-ЕОМ Детальніше

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЇ ТА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ

Боженко О. М. Виробничий потенціал галузі: ефективність використання, проблеми розвитку Детальніше
Гузела О. І.
Передерієнко Н. І.
Оцінка ефективності капіталовкладень у поліграфічній промисловості Детальніше
Лазановський П. П. Методологічний аналіз змісту процесу оновлення техніки Детальніше
Швайка Л. А. Деякі аспекти антимонопольної політики в книгодрукуванні Детальніше
Стеців Л. П. Теоретичні питання виробничого потенціалу і потужності промислових підприємств Детальніше

КНИГОЗНАВСТВО І ОРГАНІЗАЦІЯ КНИЖКОВОЇ ТОРГІВЛІ

Зелінська Н. В. Розвиток типологічної схеми української наукової літератури у XIX ст. Детальніше
Черниш Н. І. «Лексикон словенороській» П. Беринди: книгознавчий аспект дослідження Детальніше
Огар Е. І. Українська друкарська термінологія як природно сформована терміносистема Детальніше
Судин А. Ю. Видавнича діяльність НТШ у діаспорі Детальніше
Бутрин М. Л. «Матеріали до української бібліографії» в бібліографічній діяльності НТШ Детальніше
Антоник О. В.
Селищева А. А.
Екологічна книга у видавничому репертуарі України (90-і pp.): тематико-типологічний огляд Детальніше
Кусько Д. Д.
Пліхтяк С. Я.
Серія як показник видавничої культури (на прикладі видань гуманітарного спрямування) Детальніше
Глотова Г. І. Тактика маркетингу книготорговельних підприємств України в умовах книжкового ринку Детальніше
Стадник О. В. Питання освіти та навчальної книги на сторінках часопису «Основа» Детальніше
Садова Р. М. До питання про співвідношення понять «соціологія книги» та «книгознавство» Детальніше