Овсяк В. К.

Рік Автор(и) Назва Номер
2012 Кулик С. О.
Овсяк В. К.
Моделі підсистем інструментальних засобів комп’ютерного генерування баз даних з формул алгоритмів № 3 (59)
2012 Овсяк В. К.
Овсяк О. В.
Петрушка Ю. В.
Несуперечність алгебри секвенційних алгоритмів № 4 (60)
2010 Кулик С. О.
Овсяк В. К.
Опис операцій реляційної алгебри засобами алгебри алгоритмів № 1 (51)
1999 Овсяк В. К.
Овсяк О. В.
Моделювання електромеханічних схем поліграфічних машин № 35
1999 Овсяк В. К.
Сеньківський Ю. В.
Синтез, оптимізація і дослідження математичної моделі алгоритму транслятора вхідних дій САПР ЕМС № 35
1998 Возна М. А.
Волощак І. А.
Овсяк В. К.
Мікропроцесорна система керування електроприводом друкарської машини № 34
1997 Овсяк В. К. Поглиблена оптимізація математичних моделей алгоритмів, інтерпретованих впорядкуваннями символів № 32