ВИПУСК № 35 / 1999

ПОЛІГРАФІЧНІ МАШИНИ

Сенкусь В. Т. Вплив законів руху на циклограму роботи форгрейфера Детальніше
Шустикевич М. В. Експериментальне дослідження щільності контакту тиражного паперу з офсетною покришкою Детальніше
Стахів Р. Б. Пристрій для перебазування книжкових блоків в автоматичних лініях Детальніше
Петрів І. М. Визначення величини зони нечіткого зображення знаків при виготовленні фотоформ на фотоскладальних автоматах Детальніше
Чехман Я. І. Потрібні додаткові характеристики офсетних гумотканинних пластин (ГТП) Детальніше
Шустикевич А. І. Дослідження поперечних коливань циліндрів у ротаційному друкарському апараті на експериментальному стенді Детальніше
Косінов Ю. В. Дослідження зубчасто-важільного механізму стосовно приводу ножів триножової паперорізальної машини Детальніше
Бойчук А. Л.
Хведчин Ю. Й.
Визначення навантажень при роботі круглостапельного самонакладу фальцювальних машин Детальніше
Регей І. І. Радіальний прорізний вузол для обробки картону Детальніше
Топольницький Р. П. Спосіб безвистійного зрізування корінцевих фальців книжкових блоків Детальніше
Топольницький П. В. Трансформація кутів різання при використанні різальних інструментів із закругленими вершинами лез Детальніше
Топольницький П. В. Аналіз впливу геометричних параметрів різального інструмента та виду паперу на дійсну глибину різання Детальніше
Топольницький П. В. Конструктивні особливості багатолезового різального інструмента Детальніше
Дідич В. П. Коливання в механізмі проколювальних голок рулонної друкарської машини Детальніше
Пасіка В. Р. Нетипове застосування кулачкових механізмів Детальніше
Полюдов О. М. Синтез кривошипно-повзунних механізмів зі змінною довжиною кривошипа Детальніше
Стецьків О. П.
Сторощук В. А.
Розробка стенда для дослідження зносостійкості висіяних лінійок Детальніше
Сенькусь О. Я. До питання про вплив швидкості обертання фрикційної пари на споживану потужність Детальніше
Рак Ю. П. Пошук рішень в оперативній поліграфії Детальніше
Главацький А. С.
Задра В. М.
Розрахунки силових навантажувачів кулачкових механізмів Детальніше
Банах Ю. О. Теоретичне дослідження напруженого стану штанцювального преса Детальніше
Регей І. І.
Угрин Я. М.
Експериментальні дослідження різання картону ножицеподібним способом Детальніше

ПОЛІГРАФІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

Козак О. П.
Шибанов В. В.
Світлові характеристики фотополімеризаційноздатних матеріалів на основі полівінілового спирту і його карбамінованих похідних Детальніше
Ясінський М. Ф. Нерезонансні параметричні процеси при вимушеному комбінаційному розсіюванні світла в поліуретанах Детальніше
Ясінський М. Ф. Сегнетоеластичні ефекти у фотопластах Детальніше
Гринькевич В. М.
Корольов Д. Ю.
Ясінський М. Ф.
Вплив фізико-механічних властивостей поліамідних копіювальних шарів на тиражостійкість трафаретних форм Детальніше
Сіняков І. І.
Тищенко А. Р.
Ющик О. В.
Методика визначення граничного рівня перетворення багатоградаційної растрової графічної інформації в двоградаційну Детальніше
Мельников О. В. Контроль якості відбитків та можливості його комп’ютеризації Детальніше
Петрик М. С. Зручність читання тексту Детальніше
Мартинюк М. С. Оптимізація процесу розкрою покривного матеріалу для палітурок методом математичного програмування Детальніше
Гавенко С. Ф.
Курило І. В.
Дослідження механічних властивостей клеїв-розплавів для книжкового виробництва Детальніше
Гавенко С. Ф. Керування процесом склеювання і прогнозування міцності книг клейового незшивного скріплення Детальніше
Кулік Л. Й. Дослідження експлуатаційних показників книг клейового незшивного скріплення Детальніше
Лазаренко О. В.
Ралко В. М.
Рум’янцев Ю. М.
Хаджинова С. Є.
Вплив умов виготовлення на властивості офсетних друкарських форм Детальніше
Базилюк К. Ф.
Босак І. П.
Моделювання та оптимізація процесу електрохімічної обробки алюмінію для виробництва шильдів Детальніше
Ковальський Б. М.
Хамула О. Г.
Шаблій І. В.
Дослідження впливу вмісту вологи на властивості паперу Детальніше
Белгаієд З.
Маїк В. З.
Показники якості тиснення фольгою та визначення коефіцієнтів їх вагомості Детальніше
Маїк Л. Я. Аналіз методів цінних паперів Детальніше

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДРУКАРСТВА: АЛГОРИТМИ, СИГНАЛИ, СИСТЕМИ

Верхола М. І.
Луцків М. М.
Розширений сигнальний граф розгалужених фарбових груп Детальніше
Овсяк В. К.
Овсяк О. В.
Моделювання електромеханічних схем поліграфічних машин Детальніше
Петрів Р. І. Цифрова система керування ротаційними машинами, що працюють із задрукованою стрічкою Детальніше
Зіненко Р. Г.
Луцків М. М.
Вплив діаметрів валиків на динаміку розкочування фарби Детальніше
Овсяк В. К.
Сеньківський Ю. В.
Синтез, оптимізація і дослідження математичної моделі алгоритму транслятора вхідних дій САПР ЕМС Детальніше
Макуцький Я. І. Інтерфейс користувача системи розпізнавання рукописних текстів Детальніше
Казьмірович О. Р. До питання оптимізації розмірів позошитних корінцевих міток книжкового блока Детальніше
Дурняк Б. В. Математична модель друкарської пари як елемента стрічкопровідної системи рулонних друкарських машин Детальніше

ВИДАВНИЧА СПРАВА І РЕДАГУВАННЯ

Мельник І. А. Іван Тиктор — засновник і організатор професійних українських видавництв Детальніше
Зелінська Н. В.
Янишівська Г. В.
«... Як з кождого іншого діла штуки» (наукова книга як об’єкт естетичної оцінки) Детальніше
Огар Е. І.
Процик М. Р.
Сучасні науково-популярні книжкові серії в Україні Детальніше
Антонишин Н. Б.
Черниш Н. І.
Сучасний стан видання двомовних (російсько-українських) термінологічних словників Детальніше

КНИГОЗНАВСТВО І КНИГОРОЗПОВСЮДЖЕННЯ

Судин А. Ю. Пропаганда і реклама книги: спільне і відмінне Детальніше
Янчишин С. Г. Краєзнавча діяльність наукової бібліотеки Львівського державного університету Детальніше
Клименко О. З. Історичні витоки української букваристики Детальніше
Хіміченко О. Ю. Художнє оздоблення Київського Псалтиря 1397 року — видатної пам’ятки XIV ст. Детальніше
Стасенко В. В. Розвиток традиційних іконографічних схем зображення Христа в гравюрах кириличних друків Галичини XVI–XVII ст. Детальніше
Глотова Г. І.
Григор’єва Є. В.
Цільовий ринок книготорговельного підприємства: стратегія вибору та критерії обгрунтування Детальніше
Дайновська С. М. Попит на книги: поняття та класифікація Детальніше
Грет Г. П. Основні підходи до формування товарних фондів книготорговельних підприємств у ринкових умовах Детальніше