Грет Г. П.

Рік Автор(и) Назва Номер
2014 Грет Г. П.
Гуленко А. В.
Товарна політика видавництва «Дух і літера» № 1–2 (65–66)
2013 Голуб М. Б.
Грет Г. П.
Організація обслуговування покупців як складова культури роздрібної книжкової торгівлі № 1–2 (61–62)
2013 Грет Г. П.
Пайкова В. С.
Шляхи підвищення продуктивності праці персоналу книготорговельних підприємств № 3–4 (63–64)
2012 Грет Г. П.
Міненко Д. І.
Вплив комунікаційної політики на діяльність видавництва № 1 (57)
2012 Грет Г. П.
Кузьмінчук О. О.
Стратегічне управління збутом видавництва (на прикладі інформаційно-аналітичної аґенції «Наш час») № 3 (59)
2012 Галенко М. Ю.
Грет Г. П.
Інноваційна діяльність видавничо-поліграфічної галузі: суть і тенденції розвитку № 4 (60)
2011 Грет Г. П. Комерційний ризик у діяльності книготорговельного підприємства № 2 (54)
2001 Грет Г. П. Товарна політика книготорговельного підприємства в сучасних умовах (за матеріалами ТзОВ «Сучасник») № 37
1999 Грет Г. П. Основні підходи до формування товарних фондів книготорговельних підприємств у ринкових умовах № 35
1994 Грет Г. П.
Хрептовська О. Р.
Шляхи доведення книжкової продукції товариства «Просвіта» до споживача у 1929–1939 рр. № 29
1993 Грет Г. П. Проблеми класифікації поставок у книжковій торгівлі на сучасному етапі № 28
1990 Грет Г. П. Поставка книжкових товарів в СРСР в роки непу і на початку 30-х років (історичний аспект) № 26
1989 Грет Г. П. Удосконалення особливих умов поставки неперіодичних видань і договірних відносин між видавництвами та книготоргами № 25