ВИПУСК № 28 / 1993

ДО 100-РІЧЧЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ Т. ШЕВЧЕНКА

Гунько С. М. Всеукраїнська академія наук (до 100-річчя видання 1-го тому «Записок НТШ» у Львові) Детальніше
Зелінська Н. В.
Савчук В. Є.
«Записки наукового товариства імені Т. Шевченка»: міст між минулим і майбутнім Детальніше

ПОЛІГРАФІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

Лазаренко Е. Т.
Луців О. М.
Старченко Ю. В.
Дослідження умов експонування реверсивного копіювального шару Детальніше
Базилюк К. Ф.
Лазаренко Е. Т.
Румянцев Ю. М.
Моделювання і оптимізация фотополімеризаційноздатних матеріалів і технології одержання з них вторинних фотоформ Детальніше
Огірко І. В.
Якубовська Л. М.
Аналіз процесу висушування водовимивних фотополімерних друкарських форм Детальніше
Листвак Б. І.
Павлюк І. М.
Пашуля П. Л.
Статистичний аналіз впливу компонентів мікроцинку на рівномірність травлення кліше Детальніше
Васишак М. О.
Козак О. П.
Модифікація полівінілового спирту для одержання флексографського матеріалу Детальніше
Воржева О. В.
Чорна М. О.
Щерба М. Д.
Мікромеханічні дослідження ФПШ та ФПП «Целлофот-3» в процесі експонування і старіння Детальніше
Базилюк К. Ф.
Петренко О. Г.
Розробка алгоритму та програми розрахунку часу експонування фотополімеризаційноздатних матеріалів Детальніше
Зацерковна Р. С.
Канафоцька С. Є.
Лучкевич Є. Р.
Модифіковані копіювальні шари для офсетних друкарських форм Детальніше

ПОЛІГРАФІЧНІ МАШИНИ

Дідич В. П. Явища, які супроводжують поперечне фальцювання листів в рулонній друкарській машині Детальніше
Хведчин Ю. Й. Розрахунок на ЕОМ фарбових груп послідовної структури Детальніше
Манько О. В.
Стецьків О. П.
Застосування комбінованих зміцнюючих технологій в поліграфічному машинобудуванні Детальніше
Луцків М. М.
Маруняк Я. С.
Петрів І. М.
Хведчин Ю. Й.
Мікропроцесорна система управління переналагоджуванням брошурувально-палітурного устаткування Детальніше
Лаптєв В. О.
Огірко І. В.
Моделювання впливу змащувально-охолоджувальної рідини на основі полімерів на процес механічної обробки деталей поліграфічних машин Детальніше
Шен Х. К. Кінематичний аналіз механізму ножа паперорізальних машин Детальніше
Петрів Р. І. Система автоматичного переналагодження рулонної ротаційної палітуркоробної машини на формат Детальніше
Регей І. І. Аналіз впливу сил, що виникають при транспортуванні газети від фальцювального пристрою до викладувача Детальніше
Сеньківський В. М.
Флячок В. М.
Вибір і дослідження критерію ефективності автоматизованих систем переробки текстової інформації Детальніше

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЇ ТА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ

Сухолитка Н. М.
Холод З. М.
Система показників і методика оцінки результатів інтенсифікації поліграфічного виробництва Детальніше
Ворона К.
Передерієнко Н. І.
Тихоненко Л. В.
Метод оцінки продуктивності праці в нових умовах господарювання Детальніше
Лазановський П. П. Економічна оцінка фізичного зношення поліграфічного устаткування і строки його служби Детальніше
Копилюк О. І. Ефективність використання робочої сили на поліграфічних підприємствах в умовах переходу до ринкової економіки Детальніше

КНИГОЗНАВСТВО

Бутрин М. Л.
Білінська С. Б.
Кусько Д. Д.
Бібліографічна інформація на сторінках журналу «Зоря» Детальніше
Семенюк Е. П. Про вплив інформатизації суспільства на видавничо-поліграфічну та книжкову справу Детальніше
Таранов М. М. Засоби об’єднання шрифту і зображення у виданні (до постановки питання) Детальніше
Ковба Ж. М. Бібліологічна спадщина І. Огієнка (до 110-річчя з дня народження) Детальніше
Глотова Г. І. Асортимент видань сучасної букіністичної торгівлі в Україні Детальніше
Грицютенко В. І. Редактор і переклад: до проблеми оцінки якості перекладу художнього твору Детальніше
Грет Г. П. Проблеми класифікації поставок у книжковій торгівлі на сучасному етапі Детальніше
Дайновська С. М. Маркетинг у діяльності книготорговельних підприємств Детальніше
Огар Е. І. Назви процесу друкування в українській книзі кін. XVI — поч. XVIII ст. Детальніше
Босак О. І. Періодичні видання української соціал-демократичної партії Галичини і Буковини (1896–1914 рр.) Детальніше