Сухолитка Н. М.

Рік Автор(и) Назва Номер
1993 Сухолитка Н. М.
Холод З. М.
Система показників і методика оцінки результатів інтенсифікації поліграфічного виробництва № 28
1993 Сухолитка Н. М.
Холод З. М.
Вдосконалення оплати праці в умовах переходу до ринкових економічних відносин № 27
1990 Копилюк О. І.
Сухолитка Н. М.
Вдосконалення організації праці і виробництва — важливий напрям науково-технічного прогресу № 26
1989 Крилошанська С. С.
Машталір Р. М.
Сухолитка Н. М.
Вдосконалення госпрозрахункових взаємовідносин поліграфічних підприємств і видавництв при розрахунках за папір № 25
1980 Сухолитка Н. М. Удосконалення організації виробництва друкарських форм на основі системного комплексного підходу № 16
1977 Сухолитка Н. М. Синхронізація операцій на потокових лініях у складальних цехах книжкових друкарень № 13
1976 Барнич Ю. О.
Сухолитка Н. М.
Методика розрахунку потокових ліній у наборних цехах книжкових друкарень № 12
1975 Сухолитка Н. М. Дослідження рівня організації виробництва і його зв’язку з техніко-економічними показниками роботи складальних цехів книжкових друкарень № 11
1974 Барнич Ю. О.
Сухолитка Н. М.
Шляхи поліпшення організації виробництва у наборних цехах книжкових друкарень № 10
1972 Барнич Ю. О.
Сухолитка Н. М.
Методика визначення рівня організації виробництва у складальних цехах книжкових друкарень № 8
1971 Барнич Ю. О.
Сухолитка Н. М.
Дослідження виробничого циклу виготовлення книжкових видань на стадії набору № 7