ВИПУСК № 12 / 1976

ПОЛІГРАФІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

Анісімова С. В.
Демков В. І.
Дудяк В. О.
Овдієнко Я. О.
Вплив режимів формування фотополімерних шарів на їх якісну характеристику Детальніше
Бродський М. Л.
Брікер Є. А.
Бєліцький О. О.
Ратовська А. О.
Дослідження розчинності ацетосукцинату целюлози — основи фотополімерних друкарських форм Детальніше
Бернацек В. В.
Лазаренко Е. Т.
Логвінова Т. М.
Тищенко А. Р.
Вплив способу захисту негатива та товщини захисної плівки на якість друкарських форм з фотомономерів УПІ Детальніше
Аскадський Л. І.
Біленко Г. Н.
Горожанкін І. О.
Тороповська І. М.
Зв’язок хімічної та структурної неоднорідності мікроцинкових сплавів з технологічними показниками кліше, виготовлених способом емульсійного травлення Детальніше
Бершадська П. Б.
Куксін А. М.
Погребінська Р. З.
Дослідження адгезійної міцності термопластичних покриттів на основі сополімеру БМК-5 для виготовлення текстових негативів термомеханічним способом Детальніше
Гринда І. Г.
Гіндлін В. К.
Вивчення впливу деяких факторів на поляризацію нікелю при електроосадженні з тетрафторборатного електроліту Детальніше
Велика М. Д.
Курницький І. І.
Якимик І. М.
Визначення домішок заліза в нікелевому електроліті Детальніше
Білокрисенко В. Ф.
Запоточний В. Й.
Лозов’юк Р. І.
Нетак Б. І.
Штогринець Л. М.
Дослідження деяких властивостей декельних матеріалів Детальніше
Дубовицький В. К. Матеріали для друкування самоприлипаючих перебивних зображень Детальніше
Голуб’ятникова Н. С.
Рудницький М. С.
Стасишина Л. І.
Хейфец Й. А.
Дослідження впливу температури палітурок на процес тиснення Детальніше

ПОЛІГРАФІЧНІ МАШИНИ

Красильников Г. Я. Розрахунок параметрів процесу стиску повітря у пневматичних зрівноважувальних пристроях Детальніше
Зірнзак Л. Ф. Синтез привода друкарського циліндра з некруглими зубчастими секторами плоскодрукарської машини Детальніше
Дідич В. П. Коливання в друкарському апараті аркушевої офсетної машини Детальніше
Іващенко В. Т.
Георгієвський І. К.
Полюдов О. М.
Експериментальне дослідження механізму ножа паперорізальної машини Бр-110 Детальніше
Бойко А. В.
Білай В. Ф.
Главацький А. С.
Петрук А. І.
Аналітична механіка семиланкових кулачково-важільних механізмів Детальніше
Абдурахманов А. А. Вплив ресорного зрівноважувального пристрою на динаміку механізму шарнірного чотириланковика Детальніше
Білецький О. О. Експериментальні дослідження кулачково-важільного механізму з пристроєм для вибирання зазорів і зрівноважування надлишкових моментів Детальніше

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Толстой Г. Д. Залежність продуктивності праці та чисельності обслуговуючого персоналу від рівня механізації й автоматизації устаткування Детальніше
Єфременко В. Т.
Берлін А. С.
Кушнір Г. Я.
Сеньківський В. М.
Машинний алгоритм переносу слів для української мови Детальніше
Луцків М. М. Відпрацювання збурень у системах з компенсацією впливу запізнення Детальніше

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЇ І ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ

Германюк І. М.
Машталір Р. М.
Дослідження економіко-математичними методами ефективності використання основних фондів за факторами Детальніше
Барнич Ю. О.
Сухолитка Н. М.
Методика розрахунку потокових ліній у наборних цехах книжкових друкарень Детальніше
Машталір Р. М.
Холод З. М.
Вдосконалення структури плану підвищення ефективності виробництва Детальніше

КНИГОЗНАВСТВО

Феллер М. Д. Соціальна функція процесу спілкування та семантико-синтаксична структура книги Детальніше
Рабінович Ю. А. Книга та літературні інтереси студентів Детальніше
Валуєнко Б. В. Цілісний світ мистецтва дитячої книжки Детальніше