Машталір Р. М.

Рік Автор(и) Назва Номер
1990 Машталір Р. М.
Оркуш О. П.
Резерви і фактори зниження матеріаломісткості книжкової продукції № 26
1990 Машталір Р. М.
Федосенко Н. Е.
Рентабельність редакційно-поліграфічного процесу випуску місцевих газет № 26
1989 Машталір Р. М.
Табачна Т. І.
Економічна структура гнучкої виробничої системи № 25
1989 Крилошанська С. С.
Машталір Р. М.
Сухолитка Н. М.
Вдосконалення госпрозрахункових взаємовідносин поліграфічних підприємств і видавництв при розрахунках за папір № 25
1985 Машталір Р. М.
Патерига А. М.
Проблеми підвищення ефективності систем управління поліграфічним підприємством № 21
1984 Машталір Р. М.
Оркуш О. П.
Показники матеріаломісткості продукції поліграфічного виробництва № 20
1983 Машталір Р. М. Підвищення ефективності книговидавничої системи на основі інтенсифікації виробництва № 19
1983 Машталір Р. М.
Оркуш О. П.
Підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів № 19
1982 Машталір Р. М.
Швайка Л. А.
Показники рівня оперативності випуску науково-технічних видань № 18
1982 Ільків Я. І.
Машталір Р. М.
Про вдосконалення організації процесів пакування й експедирування книжкової продукції у видавничо-поліграфічному комплексі № 18
1981 Машталір Р. М. Комплексна програма науково-технічного прогресу у видавничо-поліграфічному комплексі (методологія та соціально-економічні аспекти розробки) № 17
1981 Гірняк О. М.
Машталір Р. М.
Методи прогнозування техніко-економічних параметрів поліграфічної техніки № 17
1980 Барнич Ю. О.
Машталір Р. М.
Вклад учених УПІ ім. Івана Федорова у розвиток економіки поліграфічної промисловості № 16
1980 Машталір Р. М.
Швайка Л. А.
Про оперативність виготовлення науково-технічної літератури № 16
1979 Машталір Р. М. Удосконалення виробничо-господарських зв’язків видавничо-поліграфічного комплексу № 15
1979 Гірняк О. М.
Машталір Р. М.
Деякі питання економічного прогнозування напрямів розвитку поліграфічної техніки № 15
1978 Машталір Р. М. Удосконалення управління видавничо-поліграфічною діяльністю на основі системного підходу № 14
1978 Гузела О. І.
Машталір Р. М.
Поліграфічне підприємство як економічна система № 14
1977 Машталір Р. М. Дослідження видавничо-поліграфічного комплексу як економічної системи № 13
1976 Германюк І. М.
Машталір Р. М.
Дослідження економіко-математичними методами ефективності використання основних фондів за факторами № 12
1976 Машталір Р. М.
Холод З. М.
Вдосконалення структури плану підвищення ефективності виробництва № 12
1975 Машталір Р. М. Дослідження структури капіталовкладень у поліграфічну промисловість № 11
1975 Германюк І. М.
Машталір Р. М.
Холод З. М.
Удосконалення планування підвищення ефективності поліграфічного виробництва на основі математичних методів № 11
1974 Машталір Р. М. Про організацію управління науково-дослідною роботою № 10
1974 Машталір Р. М.
Холод З. М.
Удосконалення методики складання плану підвищення ефективності виробництва № 10
1972 Боженко О. М.
Возний А. М.
Машталір Р. М.
Вдосконалення обгрунтування економічної ефективності нової техніки на основі застосування математичних методів № 8
1972 Машталір Р. М.
Холод З. М.
Вдосконалення обліку і звітності про виконання плану підвищення ефективності виробництва на поліграфічних підприємствах № 8
1971 Атаманюк В. І.
Машталір Р. М.
До питання про вдосконалення планування та економічного стимулювання поліграфічного виробництва № 7
1971 Машталір Р. М.
Холод З. М.
До питання про планування підвищення ефективності виробництва поліграфічних підприємств № 7
1970 Машталір Р. М. До питання про ефективність використання обігових фондів поліграфічної промисловості № 6
1970 Машталір Р. М.
Тихоненко Л. В.
Деякі питання методики визначення економічної ефективності гнучких друкарських форм № 6
1970 Боженко О. М.
Машталір Р. М.
До питання про економічну ефективність фотополімерних друкарських форм в газетному виробництві № 5
1970 Машталір Р. М. До питання про планування та економічне стимулювання підвищення ефективності виробничих фондів № 5
1967 Машталір Р. М. До питання про ефективність виробничих фондів поліграфічної промисловості СРСР № 3
1966 Машталір Р. М. До методики економічного обгрунтування оптимальних варіантів нової техніки в поліграфічній промисловості № 2