ВИПУСК № 3 / 1967

Пашуля П. Л. Основні напрями науково-дослідних робіт в Українському науково-дослідному інституті поліграфічної промисловості (УНДІПП) Детальніше

ПОЛІГРАФІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

Дудяк В. О.
Яхимович Ю. П.
Визначення оптимальних умов одержання однакових растрових елементів на всій площі контактного растра Детальніше
Анісімова С. В.
Дудяк В. О.
Коваленко Б. В.
Лазаренко Е. Т.
Маруняк Я. С.
Деякі властивості гнучких фотополімерних друкарських форм УПІ Детальніше
Свирида Є. В.
Снігур В. Д.
Вивчення розчинності складних змішаних ефірів целюлози Детальніше
Акоєва Е. Г.
Бєліцька С. І.
Горбан С. А.
Гординський Б. Ю.
Дослідження процесу розчинення пробілів та утворення рельєфу фотополімерних кліше Детальніше
Бутко Л. І.
Гіндлін В. К.
Мартакова Л. П.
Електролітичне осадження заліза з борфтористих електролітів Детальніше
Гетьман І. Т.
Лабінський В. С.
Дослідження процесу гідрофілізації офсетних форм розчинами неорганічних колоїдів Детальніше
Марченко М. В. Вплив вологості повітря на деякі технологічні властивості паперу високого друку Детальніше
Славінська Н. М.
Шиманський В. М.
Школьник С. І.
Деформаційні властивості поліефіруретанів Детальніше
Рудницький М. С. Вплив деяких полімерних адгезивів на деформаційні властивості субстрату в брошурувально-палітурному виробництві Детальніше

ПОЛІГРАФІЧНІ МАШИНИ

Берлін А. С.
Малафєєв Е. В.
Програмування ЕОМ в системах автоматичного програмування складання Детальніше
Сеник Д. М. Методика дослідження циклових к. к. д. коромислових кулачкових механізмів методом вибігу Детальніше
Главацький А. С. До питання аналітичного дослідження кулачково-важільних механізмів Детальніше
Петрук А. І. Експериментальне дослідження зрівноважуючих кулачкових механізмів з інерційним навантажувачем Детальніше
Саввін Е. О. Про синтез законів руху веденої ланки у вигляді степеневих поліномів Детальніше
Коржев В. А.
Покровський Б. Г.
Хейфец Й. А.
Циж С. А.
Електронний вологомір УНДІПП для вимірювання вологості паперу в стопі Детальніше

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЇ І ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ

Лєвін А. М. Удосконалення оперативного планування поліграфічного виробництва на основі нормативного методу Детальніше
Машталір Р. М. До питання про ефективність виробничих фондів поліграфічної промисловості СРСР Детальніше
Барнич Ю. О. Вивчення рівня механізації виробництва на потокових лініях по виготовленню книг Детальніше
Дінкевич В. В. Шляхи зниження собівартості книжкових видань Детальніше
Подолюк Ю. В. Виявлення резервів зниження собівартості виробництва обласних газет за допомогою нормативного методу Детальніше

КНИГОЗНАВСТВО

Гапон Ю. Я. Мистецтво оформлення книги — важливий фактор естетичного виховання Детальніше
Феллер М. Д. Лінгвістика і книгознавство Детальніше
Верхоярний В. Д. Структурний метод аналізу побудови газетної верстки Детальніше
Машинцев В. М. Для найширшого задоволення потреб читачів Детальніше