Берлін А. С.

Рік Автор(и) Назва Номер
1990 Берлін А. С.
Стрепко І. Т.
Титов Г. Н.
Методика кількісної оцінки функціональних показників якості АСПТІ № 26
1976 Єфременко В. Т.
Берлін А. С.
Кушнір Г. Я.
Сеньківський В. М.
Машинний алгоритм переносу слів для української мови № 12
1974 Єфременко В. Т.
Берлін А. С.
Кліщенко В. Ф.
Малафеєв Е. В.
Орловська Л. А.
Тарнопольський Я. І.
Автоматизована система керування технологічним процесом рядковідливного складання № 10
1972 Берлін А. С.
Борзунова Н. С.
Використання неповнокодової перфострічки для управління рядковідливним складальним автоматом № 8
1970 Берлін А. С. Про складання рядків без переносів № 6
1968 Єфременко В. Т.
Берлін А. С.
Друкарсько-кодуючий і коректурний пристрій «Оригінал» № 4
1967 Берлін А. С.
Малафєєв Е. В.
Програмування ЕОМ в системах автоматичного програмування складання № 3