Сеньківський В. М.

Рік Автор(и) Назва Номер
2023 Сеньківський В. М.
Піх І. В.
Кудряшова А. В.
Литовченко О. В.
Білик О. З.
Методологічні засади формування якості програмного забезпечення (Частина 2: Оптимізація моделі факторів якості програмного забезпечення) № 1 (85)
2022 Сеньківський В. М.
Піх І. В.
Калиній І. В.
Сеньківський Н. Ю.
Драгоміров М. А.
Методологічні засади формування якості програмного забезпечення (частина 1: базова модель факторів якості) № 2 (84)
2022 Коляно Я. Ю.
Сеньківський В. М.
Мельник К. І.
Ключ М. М.
Дослідження кондуктивного нагрівання дво- та тришарових поліграфічних матеріалів № 2 (84)
2021 Сеньківський В. М.
Піх І. В.
Кудряшова А. В.
Сеньківська Н. Є.
Калиній І. В.
Оптимізація моделі факторів читацького попиту на книгу № 1 (81)
2020 Сеньківський В. М.
Піх І. В.
Сеньківська Н. Є.
Калиній І. В.
Інформаційна концепція формування та оцінювання якості книжкових видань № 1 (79)
2020 Кудряшова А. В.
Сеньківський В. М.
Опрацювання функцій належності лінгвістичних змінних проєктування післядрукарських процесів (частина 2. Візуалізація значень функцій належності) № 1 (79)
2020 Сеньківський В. М.
Піх І. В.
Литовченко О. В.
Стахів О. Р.
Мусійовська М. М.
Оптимізація моделі факторів проєктування корпоративного вебсайту онлайн-каталогу № 2 (80)
2020 Коляно Я. Ю.
Сеньківський В. М.
Марчук О. Р.
Мельник К. І.
Чисельне порівняння нестаціонарного конвективного і кондуктивного нагрівання одношарових поліграфічних матеріалів № 2 (80)
2019 Кудряшова А. В.
Сеньківський В. М.
Формалізоване подання зв’язків між факторами проектування післядрукарських процесів № 1 (77)
2019 Голубник Т. С.
Литовченко О. В.
Піх І. В.
Сеньківська Н. Є.
Сеньківський В. М.
Моделі факторів формування якості процесу запису видання на носій № 1 (77)
2018 Осінчук О. І.
Сеньківський В. М.
Оптимізація альтернативних варіантів тематичного планування книжкових видань № 1 (75)
2018 Осінчук О. І.
Сеньківська Н. Є.
Сеньківський В. М.
Побудова та розрахунок функцій належності лінгвістичних змінних процесів планування та художньо-технічного оформлення книжкових видань № 2 (76)
2018 Козак Р. О.
Кудряшова А. В.
Сеньківський В. М.
Семантична мережа факторів формування видавничого портфелю № 2 (76)
2017 Дурняк Б. В.
Піх І. В.
Сеньківський В. М.
Формування якості процесу проектування видань на основі матриць знань і нечітких логічних рівнянь № 1 (73)
2017 Голубник Т. С.
Сеньківський В. М.
Модифікований спосіб формування спуску багатосторінкових видань № 1 (73)
2017 Кудряшова А. В.
Сеньківський В. М.
Багатофакторний вибір альтернативних варіантів проектування видання на основі нечіткого відношення переваги № 1 (73)
2017 Гавенко М. М.
Гілета І. В.
Сеньківський В. М.
Модель факторів впливу на процес проектування тактильної продукції № 1 (73)
2017 Кудряшова А. В.
Сеньківський В. М.
Формування інтегрального показника якості реалізації процесу проектування видання № 2 (74)
2017 Осінчук О. І.
Сеньківський В. М.
Оптимізація моделі факторів забезпечення якості тематичного планування книжкових видань № 2 (74)
2017 Загородна Н. В.
Козак Р. О.
Сеньківський В. М.
Основи управління інформаційною безпекою редакційно-видавничих бізнес-процесів № 2 (74)
2016 Кудряшова А. В.
Литовченко Н. М.
Піх І. В.
Сеньківський В. М.
Теоретичні основи забезпечення якості видавничо-поліграфічних процесів (Частина 2. Синтез моделей пріоритетності дії факторів) № 1 (71)
2016 Петяк Ю. Ф.
Сеньківський В. М.
Синтез моделей пріоритетного впливу факторів на якість процесу створення програмного забезпечення мобільних пристроїв № 1 (71)
2016 Кудряшова А. В.
Литовченко О. В.
Піх І. В.
Сеньківський В. М.
Удосконалення моделі факторів впливу на композиційне оформлення видання № 2 (72)
2016 Голубник Т. С.
Сеньківський В. М.
Аналіз утворення зошитів різної конструкції у фальцапаратах рулонних офсетних машин № 2 (72)
2015 Гілета І. В.
Дурняк Б. В.
Литовченко О. В.
Сеньківський В. М.
Моделі планування навчального процесу спеціальності вищого навчального закладу № 1 (69)
2015 Голубник Т. С.
Сеньківський В. М.
Дослідження процесу зміщення сторінок книжкових зошитів при комплектуванні підбиранням № 1 (69)
2015 Голубник Т. С.
Сеньківський В. М.
Дослідження залежності величини полів пар сторінок від їх розташування в зошиті № 2 (70)
2014 Голубник Т. С.
Сеньківський В. М.
Синтез моделей факторів прогнозування якості формування монтажного спуску книжкових видань № 1–2 (65–66)
2014 Голубник Т. С.
Калиній І. В.
Сеньківська Н. Є.
Сеньківський В. М.
Дослідження варіантів одночасного формування монтажного спуску для різних видань № 3 (67)
2013 Мельников О. В.
Піх І. В.
Сеньківський В. М.
Метод ранжування факторів впливу на якість технологічних процесів № 1–2 (61–62)
2013 Голубник Т. С.
Сеньківський В. М.
Ранжування факторів впливу на якість формування монтажних спусків № 1–2 (61–62)
2013 Калиній І. В.
Петрів Ю. І.
Сеньківська Н. Є.
Сеньківський В. М.
Вагомість функцій належності у забезпеченні якості друкарського процесу № 3–4 (63–64)
2012 Кохан В. Ф.
Лазаренко О. В.
Мельников О. В.
Сеньківський В. М.
Ієрархія факторів, що визначають якість очищення анілоксових валів флексографічних друкарських машин № 1 (57)
2012 Кохан В. Ф.
Мельников О. В.
Сеньківський В. М.
Модель факторів, що визначають якість очищення анілоксових валів флексографічних друкарських машин № 2 (58)
2012 Кохан В. Ф.
Лазаренко О. В.
Мельников О. В.
Назаренко О. М.
Сеньківський В. М.
Фактори прогнозування якості флексографічного друку № 3 (59)
2012 Гургаль Н. С.
Репета В. Б.
Сеньківський В. М.
Шибанов В. В.
Модель ієрархії критеріїв процесу вузькорулонного Уф-флексографічного друку № 4 (60)
2011 Мельников О.
Сеньківська Н. Є.
Сеньківський В. М.
Ієрархія факторів друкарського процесу (на прикладі плоского офсетного друку) № 1 (53)
2011 Піх І. В.
Сеньківська Н. Є.
Сеньківський В. М.
Оптимізація моделі факторів проектування книжкових видань № 2 (54)
2011 Естріна М. В.
Мельников О. В.
Сеньківський В. М.
Ієрархія факторів процесу виготовлення друкарських форм (на прикладі плоского офсетного друку) № 2 (54)
2011 Гілета І. В.
Сеньківський В. М.
Альтернативні варіанти впливу композиційних факторів на структуру газетної полоси № 3 (55)
2011 Жидецький Ю. Ц.
Мельников О. В.
Сеньківський В. М.
Моделі факторів впливу на розвиток вищої технічної освіти в Україні (на прикладі поліграфічної галузі України) № 3 (55)
2011 Мельников О. В.
Олянишен Т. В.
Семенюк Е. П.
Сеньківський В. М.
Екологічна Конституція Землі: ідея, концепція, перешкоди № 3 (55)
2011 Андріїв Р. Р.
Піх І. В.
Сеньківський В. М.
Синтез моделі факторів композиційного оформлення іміджевої презентації № 4 (56)
2011 Ратушняк Ю. В.
Сеньківський В. М.
Модель факторів процесу проектування електронного видання для планшетного комп’ютера № 4 (56)
2011 Мельников О. В.
Олянишен Т. В.
Семенюк Е. П.
Сеньківський В. М.
Перешкоди на шляху реалізації екологічної Конституції землі: модель та ієрархія № 4 (56)
2010 Гілета І. В.
Сеньківський В. М.
Формалізація факторів процесу макетування шпальти газети № 1 (51)
2009 Зуб М. Р.
Сеньківський В. М.
Композиційні критерії різних типів електронних видань № 1 (49)
2007 Мельников О. В.
Олянишен Т. В.
Сеньківський В. М.
Моделювання процесу інтенсивності читання № 2 (46)
1996 Сеньківський В. М.
Флячок В. М.
Математична модель формування виробничої програми друкарні з урахуванням термінів виконання замовлень № 31
1994 Микита О. Т.
Сеньківський В. М.
Текстові процесори в комп’ютерних видавничих ситемах № 29
1993 Сеньківський В. М.
Флячок В. М.
Вибір і дослідження критерію ефективності автоматизованих систем переробки текстової інформації № 28
1976 Єфременко В. Т.
Берлін А. С.
Кушнір Г. Я.
Сеньківський В. М.
Машинний алгоритм переносу слів для української мови № 12