ВИПУСК № 2 (46) / 2007

ДОСВІД ІВАНА ТИКТОРА В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО КНИГОВИДАННЯ

Гунько С. М.
Яриш О. С.
Життя і діяльність Івана Тиктора Детальніше
Швайка Л. А. Оцінка розвитку видавничих підприємницьких структур Детальніше

ВЗАЄМОДІЯ СУЧАСНИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Бутиріна М. В. Явище стереотипізації у масовій комунікації Детальніше
Михайлович-Гетто О. П. Реклама в ЗМК: індивідуальний та колективний типи конотації квазітерміна Детальніше
Школик І. В. Феномен довоєнної жіночої періодики Галичини: всебічність тематичного наповнення (на прикладі часопису «Нова хата») Детальніше
Танчин Л. М. Проблеми реклами і пропаганди книги у висвітленні місцевих ЗМІ Детальніше

ВИДАВНИЧИЙ ДОСВІД ТОВАРИСТВ, ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ДІЯЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Думанська М. Б. Громадська і видавнича діяльність Марії Грінченко-Загірньої Детальніше
Іваницька Б. В. Формування нових типів навчальних видань: український досвід XIX ст. Детальніше
Ножак О. З. Видавнича діяльність молодіжної мистецької асоціації «Сокіл» (м. Чернівці) Детальніше
Самотий P. С. До історії видавничої діяльності громадських об’єднань Львівської політехніки (друга половина XIX — початок XX ст.) Детальніше
Яблонська О. В. У світлі національної ідеї: видавничий досвід українських романтиків Детальніше
Дружинович Л. Леся Українка про європейську і світову літературу Детальніше
Москаленко М. М. Історія cтановлення навчального книговидання в Україні (20–40 рр. Хх ст.) з проекцією на сьогодення Детальніше
Фіголь Н. М. Видавничий досвід Євгена Чикаленка Детальніше
Видавнича діяльність бібліографічної комісії наукового товариства ім. Т. Шевченка (1909–1939 рр.): видання серії «Матеріали до української бібліографії Детальніше
Солонська Н. Г. Давньоруська література ймовірного фонду києворуських бібліотек: проблеми видання в Україні В 20–30-х рр. XX ст. як напрям діяльності комісій УАН–ВУАН Детальніше
Стадницька Ю. В. Просвітництво кінця XIX — початку XX ст. і становлення дитячої періодики Детальніше

РЕПЕРТУАР СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КНИГИ

Критерії сучаності та функціональності сучасної української книги для дітей Детальніше
Морозова Г. В.
Онкович А. Д.
Виховні ресурси навчальної книги для молодших школярів: аксіологічний підхід до аналізу Детальніше
Хоню В. В. Літературна агенція: чи знадобився нам світовий досвід Детальніше

КУЛЬТУРА ВИДАННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРАКТИЧНЕ ВТІЛЕННЯ

Науковий виклад у дослідженнях вітчизняних учених Детальніше
Зелінська Н. В.
Листвак Г. Б.
«Мова» паковання: редакторські аспекти Детальніше
Левицька М. Я. Становлення літературної норми у мові преси Львова 20–30 рр. XX ст. Детальніше
Міщук В. В. Терапевтична казка як новітній об’єкт видавничого втілення Детальніше
Львівська книжка (1941–1944 рр.) Детальніше
Віденський «Вістник для русинів» на сторінках українських наукових і науково-популярних видань Детальніше
Василишин О. М. Редакторська діяльність Дмитра Паліїва у міжвоєнний період Детальніше

ПІДГОТОВКА КАДРІВ ДЛЯ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ

Левчук О. М. Коректне редакторство як феномен, або про презумпцію недоторканності текстів Детальніше
Борко Т. М.
Онкович Г. В.
Лінгворедакторська компетенція у плеканні літературної особистості спеціалістів редакторського фаху Детальніше
Палюх О. В. Організація та діяльність перших навчальних закладів друкарської справи у Галичині (початок ХХ ст.) Детальніше
Піскозуб Л. Й. Російські журнали з видавничої справи та редагування Детальніше
Скочинець О. І. Екологія українського слова: редакторсько-видавничий аспект Детальніше

ТЕХНОЛОГІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА І ПОЛІГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Глушкова Т. Г.
Коптюх Л. А.
Дослідження властивостей паперу для шкільних підручників Детальніше
Бернацек В. В.
Гавенко С. Ф.
Кулік Л. Й.
Оптимізація технологічного процесу виготовлення і оформлення паковань для харчових продуктів Детальніше
Мельников О. В.
Олянишен Т. В.
Сеньківський В. М.
Моделювання процесу інтенсивності читання Детальніше
Олянишен Т. В.
Чорнозубова Г. А.
Дослідження блиску та світлостійкості фарб УФ-затвердіння Детальніше
Батлук В. А.
Батлук В. В.
Макарчук В. Г.
Принципиально новая конструкция пылеуловителя Детальніше
Петриашвили Г. Экспериментальные исследования влияния параметров движения ножа на составляющие силы резания бумаги Детальніше