ВИПУСК № 1 (53) / 2011

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КНИГОЗНАВСТВА ТА КНИЖКОВОЇ СПРАВИ

Книгознавство як системне знання про книгу і книжкову справу: ринкові можливості Детальніше
Теремко В. І. Стратегічний потенціал видавництва як джерело його ефективності і перспектив Детальніше

СУЧАСНИЙ ВИДАВНИЧИЙ РЕПЕРТУАР УКРАЇНИ

Зелінська Н. В. Наукова книга у репертуарі українських видавництв: нагромаджуючи «символічний капітал» Детальніше
Ринкові стратегії енциклопедичного видавництва: український та світовий досвід Детальніше
Левицька О. С. Літературно-художні часописи в сучасному літературному дискурсі Детальніше

ЧИТАЧ І ЧИТАННЯ В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНИХ ПРІОРИТЕТІВ

Судин А. Ю. Формування читача як суб’єкта книжкового ринку: інтеграція зусиль Детальніше
Новальська Т. В. Українське бібліотечне читачезнавство: етапи становлення та перспективи розвитку Детальніше
Жмовка Н. В. Книжкове середовище сім’ї як чинник формування читацьких зацікавлень дитини Детальніше

СТАН І ПРОБЛЕМИ КНИЖКОВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

Ковба Ж. М. Сучасна систематизація у книжковій торгівлі. Проблеми і перспективи в Україні Детальніше
Міщук І. П. Логістичний інструментарій у книжковій торгівлі України: особливості застосування Детальніше
Лозинський В. Т. Активні методи продажу книжкової продукції: суть, зміст, напрями використання Детальніше

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА КОМУНІКАЦІЇ У КНИЖКОВОМУ БІЗНЕСІ

Семеренко С. І. Маркетингові дослідження книжкового ринку: сучасний стан Детальніше
Борисенко О. М. Видавничий знак у системі товарної інформації про книжкову продукцію Детальніше
Литвиненко О. О. Друковані та електронні книги для дітей: союзники чи суперники? Детальніше

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ КНИГОВИДАННЯ ТА КНИГОРОЗПОВСЮДЖЕННЯ

Кудряшов Г. О. Видавничий репертуар товариств «Просвіта» Лівобережної України (початок XX ст.) Детальніше
Книговидавнича діяльність української діаспори в Канаді Детальніше

ПОЛІГРАФІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИДАВНИЧИХ ТА ПОЛІГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСАХ

Босак В. О.
Кузнєцов В. О.
Сенкусь В. Г.
Визначення радіусів кривини центрової кривої нерухомої криволінійної напрямної механізму приводу фальцножів фальцапаратів рулонних друкарських машин Детальніше
Мусійовська М. М. Статична точність коротких фарбодрукарських систем при відтворенні тонового зображення Детальніше
Овсяк О. В. Інформаційна технологія опрацювання операції секвентування. Вибір та обчислення розмірів Детальніше
Гаранько Т. Й.
Огірко І. В.
Перспективи впровадження автоматизованих систем управління в оперативну поліграфію Детальніше
Мельников О.
Сеньківська Н. Є.
Сеньківський В. М.
Ієрархія факторів друкарського процесу (на прикладі плоского офсетного друку) Детальніше
Дронюк І. М. Моделювання збурень у нелінійних системах для поліграфічного захисту Детальніше
Дурняк Б. В.
Сабат В. І.
Шведова Л. Є.
Формування компонент моделей системи повноважень інформаційних цифрових систем Детальніше
Назаренко О. М. Загальна організація процесу використання інформаційної технології Детальніше

ПОВІДОМЛЕННЯ

Литвин Ю. О. Особливості книжкової торгівлі в умовах фінансової кризи Детальніше
Бедернічек Д. Ю.
Василишин О. М.
Релігія та моральний розвиток як детермінант конструювання соціальної реальності Детальніше

ЮВІЛЕЇ, РЕЦЕНЗІЇ

Гузела О. І.
Швайка Л. А.
«Оце і усе про мене...» (до 80-річчя з дня народження H. М. Сухолитки) Детальніше
Мельников О. В. Біла книга українського книговидання Детальніше