ВИПУСК № 1 (77) / 2019

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Книш О. Б. Комплексна оцінка енергосилових параметрів привода ланцюгового транспортера в машині незшивного скріплення Детальніше
Бегень П. І.
Коваль Т. В.
Кузнецов В. О.
Регей І. І.
Комбінований двокривошипно-повзунний механізм (обґрунтування методики синтезу) Детальніше
Манько О. В. Вплив накочування на мікротвердість шаруватого дифузійного покриву та процеси текстуроутворення в ньому Детальніше
Kushlyk B.
Kushlyk-Dyvulska O.
Physical processes of an imprint creation in offset printing Детальніше
Маїк В. З. Дослідження формування висоти елемента шрифта Брайля на макулатурному картоні типу НМ Детальніше
Базилюк К. Ф.
Шибанов В. В.
Ясінський М. Ф.
Моделювання світлочутливості фотополімеризаційноздатних матеріалів Детальніше
Кудряшова А. В.
Сеньківський В. М.
Формалізоване подання зв’язків між факторами проектування післядрукарських процесів Детальніше
Kravchenko A. V.
Morozov A. S.
Trends of transformation of printed products Детальніше
Голубник Т. С.
Литовченко О. В.
Піх І. В.
Сеньківська Н. Є.
Сеньківський В. М.
Моделі факторів формування якості процесу запису видання на носій Детальніше

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Головко Х. І. Польська школа художнього репортажу: історія та процес розвитку Детальніше
Щегельська Ю. П. Особливості застосування технологій доданої реальності як інструмента перетворення друкованої продукції на тривимірну в практиці промоційних комунікацій Детальніше
Скібан О. І. Конвергентні медіа як платформа для промоції та просування книг на сучасному українському ринку Детальніше
Фіголь Н. М. Електронний підручник в іноземних дослідженнях Детальніше
Говера О. І.
Рижий І. Б.
Якісні дослідження в рекламі: теоретичні аспекти Детальніше
Савчук Г. М. Матеріальний носій як джерело прихованої інформації Детальніше
Астапцева Х. А. Гендерні стереотипи у рекламних оголошеннях українських, польських, американських періодичних видань 1930-х рр. Детальніше
Мизнікова Т. В. Аналіз тематики літературно-художніх видань жіночого авторства крізь призму гендеру Детальніше