ВИПУСК № 29 / 1994

ПОЛІГРАФІЧНІ МАШИНИ

Максименко В. П. Про шляхи розвитку поліграфічного машинобудування України Детальніше
Полюдов О. М.
Топольницький П. В.
Безвистійне обрізування книжково-журнальної продукції багатолезним інструментом Детальніше
Дідич В. П. Можливі напрямки розвитку клапанних фальцапаратів Детальніше
Стецьків О. П. До питання про сумісність та довговічність пар тертя при нормальних видах зношення Детальніше
Марван А. Б.
Полюдов О. М.
Безвистійне обрізування книжкових блоків віброножами з дуговою траєкторією руху Детальніше
Петрів І. М. Визначення коливань зусилля затиску блоків у траковому транспортері Детальніше
Ключковський С. М. Синтез законів руху хитної ланки просторових крутильних коливних контурів Детальніше
Генукова Т. А.
Главацький А. С.
Рак Ю. П.
Регей І. І.
Дослідження процесу скріплення аркушів дротяними гребінками Детальніше
Стельмащук О. С. Аналіз вісикального обладнання деяких закордонних фірм Детальніше
Хведчин Ю. Й. Визначення зусилля, необхідного для виведення зошита з магазинів самонакладів Детальніше
Жидецький В. Ц. Математичне планування експерименту при дослідженні безвистійного вібраційного обрізування книжкових та брошурних блоків Детальніше
Білонога Ю. Л.
Чабан Д. В.
Вплив шорсткості контактуючих поверхонь консольної циклічної балки на інтенсивність фретинг-процесу в зоні защемлення Детальніше

ПОЛІГРАФІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

Гаррі Л. М.
Лазаренко Е. Т.
Нерознік В. Г.
Дослідження рідких фотополімеризаційноздатних матеріалів для виготовлення штемпелів з вивченням їх властивостей Детальніше
Волошин О. М.
Маїк В. З.
Дослідження теплофізичних властивостей фотополімерних штампів на основі олігоефіракрилатів Детальніше
Чорнозубова Н. А.
Яхимович Ю. П.
Експериментальне дослідження особливостей муароутворення у флексографському друці Детальніше
Гринькевич В. М. Особливості структури водорозчинних сополіамідів і фотополімеризаційноздатних композицій на їх основі Детальніше
Петренко О. Г. Напрямленість УФ-випромінювання при формуванні друкарського рельєфу фотополімерної друкарської форми під час експонування Детальніше
Назаров В. Д.
Назаров Д. А.
Шиманська Л. Я.
Про практичне використання уніфікованого пристрою дозування експозиції УД-26-ПО Детальніше
Листвак Б. І.
Павлюк І. М.
Пашуля П. Л.
Тривимірна математична модель процесів масопереносу в технології виготовлення друкарських форм Детальніше
Листвак Б. І.
Павлюк І. М.
Пашуля П. Л.
Природа поверхні і структура цинкових покриттів офсетних пластин Детальніше
Микитишин С. І.
Петренко О. Г.
Шибанов В. В.
Прилад для відпрацювання енергетичної експозиції фотополімеризаційноздатних матеріалів Детальніше
Гудзовська Л. О.
Малашняк О. С.
Мервінський Р. І.
Ротер Ю. А.
Дослідження водопоглинання фотополімерних матеріалів для тиражування оптичних носіїв інформації Детальніше
Охримович О. С.
Сисюк В. Г.
Наповнені фоточутливі матеріали Детальніше
Зацерковна Р. С. Матеріали для виготовлення фотоформ та офсетних друкарських форм з використанням лазерів Детальніше
Зоссунгбо А.
Канафоцька С. Є.
Лазаренко Е. Т.
Лотошинська Н. Д.
Дослідження процесу проявлення позитивних копіювальних шарів Детальніше
Мельник Г. Ф.
Романюк О. П.
Шибанов В. В.
Дослідження властивостей і структурних параметрів сітки фотополімерних матеріалів на основі термоеластопластів Детальніше
Ющик О. В. Методика розрахунку оптимального часу функціонування процесора растрових перетворень при обробці рядків текстової інформації Детальніше

АВТОМАТИЗАЦІЯ І КОМПЛЕКСНА МЕХАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Петрів Р. І. Модель руху ділянки обкладинкового матеріалу в рулонній ротаційній палітуркоробній машині Детальніше
Дурняк Б. В.
Стрепко І. Т.
Моделі намотувального пристрою з приводом за вісь рулону Детальніше
Казьмирович Р. В. Аналіз та синтез похибки переміщення стосу на одноножових паперорізальних машинах (ОПРМ) з ЧПК Детальніше
Верхола М. І. Система автоматичного переналагодження аркушерізальних ротаційних машин з датчиком вимірювання довжини аркуша Детальніше
Микита О. Т.
Сеньківський В. М.
Текстові процесори в комп’ютерних видавничих ситемах Детальніше
Келані С. Модель дискретного руху стрічки на палітуркоробній машині Детальніше
Кавин Я. М. Цифроаналогова модель розмотувальної секції рулонної машини Детальніше
Луцків М. М.
Стасенко В. Д.
Побудова перехідних процесів в шестиполюсних компонентах механічних систем Детальніше
Волощак І. А. Двозонне регулювання і потужність електропривода рулонних механізмів Детальніше

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЇ ТА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ

Передерієнко Н. І.
Тихоненко Л. В.
До питання про поліпшення стимулювання якості праці Детальніше
Гузела О. І.
Швайка Л. А.
Деякі питання соціального захисту працівників поліграфії в період переходу до ринкової економіки Детальніше
Масловатий М. М. Зовнішньоекономічна діяльність видавничо-поліграфічного комплексу і українська діаспора Детальніше
Лазановський П. П. Деякі аспекти методики аналізу оновлення техніки поліграфічних підприємств Детальніше
Біба П. П.
Масловатий М. М.
Проблеми управління галуззю в регіоні (на прикладі ВПК Закарпаття) Детальніше

КНИГОЗНАВСТВО

Черниш. Н. І. Енциклопедія української діаспори Детальніше
Середяк А. В. «Просвіта»: Праця для народу, для здобуття державності Детальніше
Антоник О. В. Популярна книга для школи: типологічний аспект Детальніше
Квітко І. С.
Курдина З. І.
Іван Огієнко — редактор і видавець Детальніше
Салаш М. П. Духовна культура людини і книга Детальніше
Ратушняк Л. С. Західна навчальна література і формування наукового економічного мислення Детальніше
Повторєва С. М. Релігія і релігійна книга в контексті вивчення української культури у вузі Детальніше
Сумченко І. В. Вплив містично-релігійної книги на розвиток філософії в Україні Детальніше
Багрій О.
Глотова І. Г.
Розповсюдження релігійної книги ставропігійським інститутом у XIX–на початку XX ст. Детальніше
Грет Г. П.
Хрептовська О. Р.
Шляхи доведення книжкової продукції товариства «Просвіта» до споживача у 1929–1939 рр. Детальніше
Бутрин Л. М. Українські видавничо-книготорговельні каталоги в Галичині та у діаспорі у 20–30 роки XX ст. Детальніше