ВИПУСК № 3 (67) / 2014

ТЕХНОЛОГІЯ І МАТЕРІАЛИ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Книш О. Б. Дослідження кінематики обробки корінців книжкових блоків дисковими ножами із планетарним приводом Детальніше
Стеців Б. С.
Стеців Я. Б.
Дослідження процесу реверсування ролика в механізмах із кінематичним замиканням Детальніше
Румянцев Ю. М.
Травкін Д. О.
Ясінська-Дамрі Л. М.
Ясінський М. Ф.
Аналіз можливостей попередньої обробки поверхні пластикових матеріалів Детальніше
Репета В. Б.
Ривак П. М.
Дослідження процесу формування на флексографічних відбитках УФ-лакових рельєфних зображень Детальніше
Величко О. М.
Золотухіна К. І.
Осипова Т. Г.
Підвищення продуктивності друкування на невсотувальних матеріалах Детальніше
Кащенко Н. О.
Хохлова Р. А.
Тенденції у розвитку флексографічних друкарських фарб Детальніше

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Комар С. М. Закони, властивості і засоби композиції та їх застосування в газетній практиці Детальніше
Голубник Т. С.
Калиній І. В.
Сеньківська Н. Є.
Сеньківський В. М.
Дослідження варіантів одночасного формування монтажного спуску для різних видань Детальніше

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Кульчицький А. Д. Оптичний дихроїзм МА-центрів забарвлення в кристалах SrCl2-Me+ Детальніше
Коляда Р. В.
Мельник О. М.
Структура і властивості визначника многочленної просторової матриці Детальніше

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Щирба О. А. Історія виникнення та розвитку літературних альманахів в Україні (середина XIX- початок XXI століття) Детальніше
Кулеша Н. М. Віденські німецькомовні часописи української еміграції років Першої світової війни: інформування ширшого політичного світу про наші політичні і культурні змагання Детальніше
Березенко В. В. Перший етап активізації розвитку наукового знання про паблік рилейшнз в Україні (1991 – 1996 рр.) Детальніше
Жолдак О. О. Книжкові конкурси як засіб активізації попиту на книжкову продукцію Детальніше
Мерчандайзингові засоби активізації продажу книжкової продукції Детальніше
Катрук М. І.
Лукашов В. С.
Формування споживних властивостей книги як особливого товару Детальніше

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

Стасенко В. В. Універсальне та індивідуальне в методі побудови національно ідентифікованих констант графіки Софії Караффи-Корбут Детальніше
Руденко О. В. Роздуми Яна Болоза Антонєвича: від Мікеланджело до експресіонізму Детальніше