ВИПУСК № 1 (69) / 2015

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Гілета І. В.
Дурняк Б. В.
Литовченко О. В.
Сеньківський В. М.
Моделі планування навчального процесу спеціальності вищого навчального закладу Детальніше
Гавенко С. Ф.
Петрик П. Б.
Імітаційне моделювання процесу руйнування оболонок аромокапсул при використанні аромопродукції Детальніше
Дурняк Б. В.
Кляп М. М.
Модифікація моделей прогнозування Детальніше
Голубник Т. С.
Сеньківський В. М.
Дослідження процесу зміщення сторінок книжкових зошитів при комплектуванні підбиранням Детальніше
Дурняк Б. В.
Майба Т. М.
Моделі визначення величини ризику на основі використання ймовірнісних підходів Детальніше
Kulishova N. Ye. Application of the neuro-fuzzy system for data interpolation during metameric colors reproduction Детальніше
Дурняк Б. В.
Хомета Т. М.
Особливості використання методів шифрування в задачах захисту інформаційних соціальних мереж Детальніше
Андріїв Р. Р.
Піх І. В.
Вибір альтернативної системи для формування навчальних електронних ресурсів Детальніше
Гілета І. В. Моделі прийняття рішень при проектуванні електронного видання Детальніше
Bartashevich S. A.
Grudo S. K.
Khokhriakov S. A.
Development of experimental ultrasound device for modification of flexographic photopolymer printing plates Детальніше
Казьмірович О. Р.
Казьмірович Р. В.
Інформаційно-керуючий пристрій фальцювальних машин з використанням програмованих логічних контролерів Детальніше

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Ковпак В. А. Матриця ідеї нації: соціокомунікативний вимір Детальніше
Науковий стиль як об’єкт дослідження вітчизняних вчених Детальніше
Рижко І. В. Мережева наукова періодика в інформаційному просторі України: тенденції та актуальні завдання Детальніше
Полєжаєв Ю. Г. Тревел-журналістика як об’єкт наукового осмислення: сфери інтересу та дискусійні проблеми (на матеріалі зарубіжного досвіду) Детальніше
Гарматій О. В. Інформаційні жанри як пріоритетні у практиці інформагентств Детальніше
Лозинський А.-Л. Р. Компіляція у літературі: форми реалізації та проблема плагіату Детальніше