ВИПУСК № 31 / 1996

Стецьків О. П. Наука в Українській академії друкарства: здобутки, перспективи, проблеми Детальніше

ПОЛІГРАФІЧНІ МАШИНИ

Чехман Я. І. Визначальні фактори установки циліндрів друкарського апарата Детальніше
Гончарук О. С.
Кравчук І. М.
Експериментальні дослідження фрикційної пари з суцільним поліуретановим покриттям одного з циліндрів Детальніше
Дідич В. П. Розрахунок потужності для приводу приймально-вивідного пристрою машини ДВР-62 Детальніше
Нагорнюк С. О. Порівняльний аналіз механізмів приводу фальцювального ножа фальцапаратів другого поздовжнього згину рулонних друкарських машин Детальніше
Петрів І. М.
Ференц М. І.
Застосування додаткового освітлення при виготовленні растрових фотоформ Детальніше
Книш О. Б.
Полюдов О. М.
Регей І. І.
Дослідження різання стоп паперу гвинтовим ножем Детальніше
Банах Ю. О.
Чехман Я. І.
Про доцільність створення попереднього натягу в системі тигельного преса машини при штанцювальних роботах Детальніше
Угрин Я. М.
Хведчин Ю. Й.
Устаткування для виготовлення картонних упаковок Детальніше
Топольницький П. В. Вплив відстані між площинами обрізування і затискування блока на силу різання та якість площини обрізу Детальніше
Хведчин Ю. Й. Розрахунок навантажень при роботі листовивідного пристрою приклеювального автомата Детальніше
Косінов Ю. В. Про використання зубчасто-важільних механізмів у поліграфічних машинах-автоматах Детальніше

ПОЛІГРАФІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

Лазаренко Е. Т. Б. В. Коваленко — відомий науковець, педагог, вихователь (до 90-річчя від дня народження) Детальніше
Карпенко В. С.
Лазаренко Е. Т.
Сисюк В. Г.
Хомицька Л. І.
Регулювання електрофізичних властивостей наповнених світлочутливих матеріалів Детальніше
Величко О. М. Оцінка якості фотополімеризаційноздатних матеріалів Детальніше
Гудзовська Л. О.
Калініна Г. І.
Мервінський Р. І.
Моделювання процесу старіння фотополімерних матеріалів і прогнозування архівоздатності оптичних носіїв інформації Детальніше
Якубовська Л. М. Дослідження структурних змін водовимивної фотополімерної друкарської форми в процесі висушування Детальніше
Гаррі Л. М.
Тинний А. Н.
Ясінський М. Ф.
Дослідження фізико-механічних властивостей форм з рідких фотополімеризаційноздатних матеріалів Детальніше
Маїк В. З.
Огірко І. В.
Температурні напруження у фотополімерній пластині (теоретичні аспекти) Детальніше
Чорнозубова Н. А.
Яхимович В. Ю.
Яхимович Ю. П.
Про відтворення дрібних деталей на комп’ютерних системах Детальніше
Ющик О. В. Визначення основних технологічних параметрів растрових скануючих пристроїв запису Детальніше
Гуменюк З. М.
Зацерковна Р. С.
Спектроскопічні дослідження матеріалів для лазерного гравірування Детальніше
Гордєєв Р. В.
Листвак Б. І.
Пашуля П. Л.
Гідрофільність, стійкість і текстура пластин типу ЛМЗ Детальніше
Гавенко С. Ф.
Конюхова І. І.
Кваліметрична оцінка якості книжкових видань: соціологічні аспекти Детальніше
Миклушка І. З. Про визначення вагомості властивостей матеріалу Детальніше
Льода Л. М.
Розумна Л. І.
Проблеми кислотності друкованих видань та шляхи підвищення їх довговічності Детальніше
Онищенко Т. І. Спектральні вимірювання кольору при дослідженні друкарських фарб Детальніше

АВТОМАТИЗАЦІЯ І КОМПЛЕКСНА МЕХАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Луцків М. М.
Петрів Р. І.
Шульжик Ю. О.
Синтез систем приводки фарб з диференціюючим на інтервалі коригуючим пристроєм Детальніше
Тимченко О. В. Використання дельта-модуляції в системах автоматичного регулювання Детальніше
Казьмирович Р. В. Про оцінку травмонебезпеки одноножових паперорізальних машин з програмним керуванням Детальніше
Луцків М. М.
Шульжик Ю. О.
Математичні та структурні моделі приводки фарб на рулонних друкарських трафаретних машинах Детальніше
Верхола М. І. Система автоматичного переналагодження аркушорізальної машини з двоканальною корекцією швидкості Детальніше
Завгородня Т. І. Розробка і впровадження вуглеграфітових колекторів електричних машин Детальніше
Петрів Р. І. Видовження стрічкових матеріалів при розмотуванні з рулонів на рулонних поліграфічних машинах Детальніше
Дуб І. Я. Система виявлення бракованої продукції на офсетних машинах Детальніше

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЇ ТА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ

Гірняк О. М.
Мартинів В. В.
Система управління скороченням ручної праці на поліграфічних підприємствах Детальніше
Особа Н. Л.
Тихоненко Л. В.
Якість і сертифікація продукції Детальніше
Лазановський П. П. Організаційно-економічні передумови оновлення технічної бази поліграфічних підприємств через лізинг Детальніше
Сеньківський В. М.
Флячок В. М.
Математична модель формування виробничої програми друкарні з урахуванням термінів виконання замовлень Детальніше
Гірченко Т. Д. Соціально-економічна суть менеджменту і його місце у формуванні раціонального трудовикористання Детальніше
Стеців Л. П. До питання теорії виробничої потужності (зарубіжний досвід) Детальніше

КНИГОЗНАВСТВО

Антоник О. В.
Бутрин М. Л.
Типологічні особливості календарів Івана Тиктора Детальніше
Квітко І. С.
Сташейко С. І.
«Історична бібліотека» видавничого концерну Івана Тиктора як вид видання Детальніше
Зелінська Н. В.
Олендій Л. Л.
Культура видання — культура читання — культура мовлення (культурницько-видавничий досвід журналу «Дзвіночок») Детальніше
Пушак С. В.
Савчук В. Є.
Часопис «Новий час» у світлі сучасних підходів до засобів масової інформації Детальніше
Бутенко Н. П.
Кочурова Т. Г.
Газета «Народня справа»: спроба видання «Порадника для українського селянина» Детальніше
Огар Е. І.
Холодова О. В.
Газета і читач (з досвіду видання часопису «Народня справа») Детальніше
Грабовська С. С.
Мазур І. І.
Особливості організації матеріалу в часописі «Наш прапор» Детальніше
Бохенок С. М.
Шеремет Л. М.
Жанрове розмаїття публікацій у гумористичному журналі «Комар» Детальніше