ВИПУСК № 4 (60) / 2012

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ КНИГОВИДАННЯ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Вовк І. О. Відновлення видавничої діяльності Пласту після війни (1922–1930 рр.) Детальніше
До питання про книговидавничу діяльність української діаспори у США Детальніше
Синєокий О. В. Поп- і рок-музика в грамзапису соціалістичної Болгарії: комунікативний аналіз Детальніше

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ СПРАВИ

Галенко М. Ю.
Грет Г. П.
Інноваційна діяльність видавничо-поліграфічної галузі: суть і тенденції розвитку Детальніше
Владімірська Р. Л. Електронна книга в системі соціальних комунікацій: досвід окремих проектів Детальніше
Сеник О. Ю. Проблеми і перспективи університетського книговидання: український та закордонний досвід Детальніше

МІСЦЕ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЯХ

Жолдак О. О. Книжкові конкурси як об’єкт висвітлення в інтернет-виданнях Детальніше
Мантуло Н. Б. Функціональна специфіка PR у процесі конструювання соціальної реальності Детальніше
Безчотнікова С. В. Корпоративна соціальна відповідальність: діалог бізнес-громада Детальніше

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Овсяк В. К.
Овсяк О. В.
Петрушка Ю. В.
Несуперечність алгебри секвенційних алгоритмів Детальніше
Огірко О. І. Інформаційна технологія корозіометрії оцінювання об’єктів зі сталі Детальніше
Лавер О. Г.
Лях І. М.
Сабуров А. С.
Алгоритмізація деяких методів визначення шкідливих впливів у телекомунікаційних мережах Детальніше

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІГРАФІЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Гургаль Н. С.
Репета В. Б.
Сеньківський В. М.
Шибанов В. В.
Модель ієрархії критеріїв процесу вузькорулонного Уф-флексографічного друку Детальніше
Стахів Р. Б. Завдання захисту продукції, що використовує опакування та етикетки Детальніше
Киричок Т. Ю. Багатокритеріальна задача вибору показника зношування банкнот української гривні в умовах реального обігу Детальніше
Ратушняк Ю. В. Модель послідовності вибору мобільної апаратно-програмної платформи в процесі проектування електронного видання для планшетного комп’ютера Детальніше

ТЕХНОЛОГІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Дудок Т. Г.
Маїк В. З.
Опотяк Ю. В.
Дослідження якості флексографічних друкарських форм з використанням розробленого програмно-апаратного комплексу Детальніше
Дирда Ю. Ю.
Цуца Н. М.
Цуца О.
Лентикулярні лінзи Детальніше
Зоренко О. В. Технологічні особливості вибіркового лакування Детальніше

ПОЛІГРАФІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Гончарук О. С.
Кохан В. Ф.
Мельников О. В.
Установка ультразвукового очищення анілоксових валів флексографічних друкарських машин Детальніше