ВИПУСК № 1 (81) / 2021

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Сеньківський В. М.
Піх І. В.
Кудряшова А. В.
Сеньківська Н. Є.
Калиній І. В.
Оптимізація моделі факторів читацького попиту на книгу Детальніше
Гавриш Б. М.
Сельменська З. М.
Ковальський Б. М.
Ізонін І. В.
Дослідження підходів до побудови систем автоматичного розпізнавання символьної інформації Детальніше
Кудряшова А. В. Встановлення інтегрального показника якості проєктування післядрукарських процесів Детальніше
Ясінська-Дамрі Л. М.
Дурняк Б. В.
Модель оцінки якості нормалізації даних на основі застосування критеріїв якості класифікації об’єктів Детальніше
Криховець О. В.
Слободяник В. Г.
Петяк Ю. Ф.
Дослідження фізико-хімічних характеристик фарб для офсетного друку Детальніше
Регей І. І.
Книш О. Б.
Терницький С. В.
Бегень П. І.
Радіховський І. А.
Привод натискної плити штанцювального преса з використанням передачі «гвинт-гайка» (аналіз складових кінетичної потужності) Детальніше
Книш О. Б. Дослідження кінематики безупинного різання книжкових блоків дисковими ножами з планетарним приводом Детальніше
Тимченко О. В.
Гавриш Б. М.
Дурняк Б. В.
Нейромережеві методи розпізнавання зображень текстів Детальніше

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Кошелюк О.
Благовірна Н.
Рожило М.
В епоху цифрових комунікацій: нові візії медіаредакторства Детальніше
Хітрова Т. В. Дискурс «декомунізації» в конструюванні нового символічного та топонімічного простору України: масмедійна репрезентації Детальніше
Щегельська Ю. П. Носії зовнішньої реклами з доданою реальністю: класифікація та можливості їх застосування у промоційних кампаніях Детальніше
Огар Е. І. «Історична бібліотека» Івана Тиктора: досвід ефективного видавничого менеджменту Детальніше
Кулинич М. М.
Романюк Ю. В.
Вплив громадських організацій на імідж Луцька — інструменти, засоби та взаємодія Детальніше
Сілевич Л. І. Функціонування української мови як інформаційний привід у газеті «Рада» (1906–1914 рр.) Детальніше
Гринівський Т. С. Редакторсько-видавнича та публіцистична діяльність Василя Сімовича на Буковині початку ХХ ст Детальніше