ВИПУСК № 1 (85) / 2023

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Сеньківський В. М.
Піх І. В.
Кудряшова А. В.
Литовченко О. В.
Білик О. З.
Методологічні засади формування якості програмного забезпечення (Частина 2: Оптимізація моделі факторів якості програмного забезпечення) Детальніше
Сердюк Ю. Ю. Визначення контрастної чутливості гама-перетворених зображень темних тонів Детальніше
Нікітін В. О.
Васюта С. П.
Аналіз інформаційних технологій в системах доповненої реальності Детальніше
Лях І. М. Теоретичні дослідження щодо формування оптимальної топології генної регуляторної мережі Детальніше
Пановик У. П. Стандартизація Інтернету речей: сучасний стан та перспективи розвитку Детальніше
Ткаченко В. П.
Гордєєв А. С.
Використання віртуальних метрик для оцінки якості кольорових зображень Детальніше
Гавриш Б. М.
Швальбе K. M.
Шпак A. В.
Методи оцінювання спотворень деталейпівтонових оригіналів під час растрування Детальніше
Ковальський Б. М.
Маїк Л. Я.
Голубник Т. С.
Занько Н. В.
Дослідження цифрових технологій виготовлення флексографічних форм фірми DuPont Детальніше
Андрющенко Т. Ю.
Бережна О. Б.
Методика вибору ілюстративного та шрифтового оформлення у виданнях для дітей Детальніше
Пушкар О. І. Концепція створення мультимедійних інструментів освітнього простору дуальної освіти Детальніше
Кульчицька Х. Б.
Семенів М. Р.
Вибір технології для поліграфічних підприємств за допомогою динамічного програмування Детальніше
Маїк В. З.
Кусьмерчик Я.
Дудок Т. Г.
Дослідження удосконаленого технологічного процесу вакуумного формування для нанесення рельєфно-крапкових зображень з використанням ПВХ-плівок Детальніше
Кукура Т. Ю. Дослідження впливу характеристик анілоксових валів на якісні показники відбитків флексографічного друку Детальніше
Чубак Є. Дослідження якості надрукованих зображень на картонних пакованнях Детальніше
Регей І. І.
Бегень П. І.
Засоби виведення і подачі напівфабрикатів з картону у технологічні секції пакувального обладнання: аналіз, перспективи та шляхи удосконалення Детальніше
Влах В. В. Порівняльний аналіз кінематичних параметрів розклинювальних механізмів привода натискної плити у штанцювальних пресах за допомогою програми SOLIDWORKS Детальніше

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Капраль І. І.
Веремчук А. О.
Михайлович О. П.
Івасенко Л. О.
Медіатизація як процес взаємодії автора й аудиторії в українських медіа періоду незалежності (на прикладі постаті Василя Стуса) Детальніше
Скібан О. І. Формування типу української книжкової преси 1990–2000-х рр.: структурно-функціональні, жанрові та рекламно-промоційні характеристики Детальніше