ВИПУСК № 8 / 1972

ПОЛІГРАФІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

Єфременко Л. О.
Ніколайчук Є. Д.
Соколова М. О.
Туркевич В. В.
Шибиста З. П.
Спектральні та рентгенівські дослідження поліамідів як основної компоненти в фотополімерній композиції для друкарських форм Детальніше
Ратовська А. О.
Теодорович Д. О.
Школьник С. І.
Вибір розчинника для ацетосукцинату целюлози — основи фотополімеризуючої композиції для виготовлення фотополімерних друкарських форм Детальніше
Анисимова С. В.
Бабич А. Р.
Кравчук В. А.
Лазаренко Е. Т.
Світлочутливість фотополімерів Детальніше
Кравчук В. А.
Шибиста З. П.
Дослідження світлочутливих шарів на основі водорозчинних поліамідів методом ІЧ-спектроскопії Детальніше
Анисимова С. В.
Дудяк В. О.
Коваленко Б. В.
Лазаренко Е. Т.
Вивчення впливу технологічних режимів виготовлення фотополімерних друкарських форм на їх якість (вплив часу розчинення, виду й насиченості розчинника) Детальніше
Грабаровська А. П.
Пашуля П. Л.
Шелудько Л. І.
Порівняння планів при дослідженні процесу емульсійного травлення друкарських форм у майже стаціонарній області Детальніше
Курницький І. І. Комплексометричне визначення тривалентного хрому в хромовому електроліті Детальніше
Савчук С. Р.
Стецьків О. П.
Ющик В. І.
Експрес-аналіз складу друкарських сплавів Детальніше
Берлін А. С.
Борзунова Н. С.
Використання неповнокодової перфострічки для управління рядковідливним складальним автоматом Детальніше
Малафеєв Е. В.
Рум’янцев Б. М.
Системи напівавтоматичного програмування набору Детальніше
Ямпольська Д. Б. Дослідження процесу утворення відбитка при електротрафаретному способі друку Детальніше
Бітман Н. Ш.
Ландфельд О. С.
Досвід створення вітчизняних трафаретних машин для друкування на об’ємних виробах Детальніше
Савчук С. Р.
Стецьків О. П.
Ющик В. І.
Хіміко-термічна обробка лінотипних матриць Детальніше

ПОЛІГРАФІЧНІ МАШИНИ

Данилецький Ю. М. Про причину аварій диференціально-кулачкових механізмів Детальніше
Серга Г. В.
Тiр К. В.
Про вибір допустимих контактних напруг при проектуванні кулачкових механізмів Детальніше
Хведчин Ю. Й. Раціональний вибір розмірів фарбового ножа друкарських машин Детальніше
Луцків М. М. Про застосування схеми компенсації впливу запізнення при регулюванні об’єктів з запізненням Детальніше
Кіницький Я. Т. Аналітична механіка лямбдоподібних механізмів Чебишева з паузами веденої ланки Детальніше
Георгієвський І. К.
Полюдов О. М.
Кінематичні і динамічні константи законів руху інерційних навантажувачів зрівноважувальних кулачкових механізмів Детальніше
Георгієвський I. К. Дослідження впливу частотних характеристик і демпфування на ефект зрівноважування Детальніше
Бойко А. В.
Главацький А. С.
Функціональні залежності п’ятиланкових кулачково-важільних механізмів Детальніше

ЕКОНОМІКА Й ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЇ ТА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ

Боженко О. М.
Возний А. М.
Машталір Р. М.
Вдосконалення обгрунтування економічної ефективності нової техніки на основі застосування математичних методів Детальніше
Барнич Ю. О.
Германюк І. М.
Задача оптимального розміщення видань групи видавництв на поліграфічних підприємствах Детальніше
Дінкевич В. В.
Крилошанська С. С.
Використання внутрівидавничих резервів — важливий фактор підвищення ефективності роботи видавництв Детальніше
Барнич Ю. О.
Сухолитка Н. М.
Методика визначення рівня організації виробництва у складальних цехах книжкових друкарень Детальніше
Дінкевич В. В.
Масловатий М. М.
До питання про виробничі зв’язки видавництв з поліграфічними підприємствами у нових умовах господарювання Детальніше
Машталір Р. М.
Холод З. М.
Вдосконалення обліку і звітності про виконання плану підвищення ефективності виробництва на поліграфічних підприємствах Детальніше

КНИГОЗНАВСТВО

Феллер М. Д. Науково-технічна революція, соціальний прогрес і книга Детальніше
Письменна Є. Л. Використання Компартією Західної України видань для пропаганди марксистсько-ленінських ідей. 1921–1933 рр. Детальніше
Квітко I. С. Про редагування термінологічної лексики (на прикладі геологічної літератури) Детальніше
Запаско Я. П. Мистецтво українських стародруків (Бібліографічний огляд літератури) Детальніше