Холод З. М.

Рік Автор(и) Назва Номер
1995 Холод З. М.
Черняк О. З.
Значення оцінки фінансового стану поліграфічних підприємств в умовах переходу до ринкових економічних відносин № 30
1995 Лукіянчук Л. І.
Холод З. М.
Проблеми мотивації праці в умовах переходу до ринкових економічних відносин № 30
1993 Сухолитка Н. М.
Холод З. М.
Система показників і методика оцінки результатів інтенсифікації поліграфічного виробництва № 28
1993 Сухолитка Н. М.
Холод З. М.
Вдосконалення оплати праці в умовах переходу до ринкових економічних відносин № 27
1984 Сухолитко Н. М.
Холод З. М.
Соціально-економічна ефективність бригадної форми організації праці № 20
1979 Холод З. М. Основні напрями вдосконалення планування підвищення ефективності поліграфічного виробництва № 15
1978 Холод З. М. Евристичні методи формування плану підвищення ефективності виробництва № 14
1977 Холод З. М. Основні напрямки вдосконалення системи преміювання за впровадження нової техніки № 13
1976 Машталір Р. М.
Холод З. М.
Вдосконалення структури плану підвищення ефективності виробництва № 12
1975 Германюк І. М.
Машталір Р. М.
Холод З. М.
Удосконалення планування підвищення ефективності поліграфічного виробництва на основі математичних методів № 11
1974 Машталір Р. М.
Холод З. М.
Удосконалення методики складання плану підвищення ефективності виробництва № 10
1972 Машталір Р. М.
Холод З. М.
Вдосконалення обліку і звітності про виконання плану підвищення ефективності виробництва на поліграфічних підприємствах № 8
1971 Машталір Р. М.
Холод З. М.
До питання про планування підвищення ефективності виробництва поліграфічних підприємств № 7