ВИПУСК № 20 / 1984

ПОЛІГРАФІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

Барановський І. В.
Пашко М. І.
Яхимович Ю. П.
Деякі особливості формування растрового зображення при виготовленні трафаретних форм на суцільній основі Детальніше
Заведія С. М.
Токарчик З. Г.
Вивчення життєздатності рідких фотополімеризуючих матеріалів Детальніше
Ганіч О. М.
Сливко Л. М.
Дослідження старіння рідких фотополімеризуючих композицій і друкарських форм на їх основі Детальніше
Бєліцький О. О.
Вайнер О. В.
Дуб Я. І.
Куропась Р. С.
Визначення умови надійності кріплення друкуючих елементів фотополімерних форм Детальніше
Мойсеєнко С. В. Дослідження кінетики набухання фотополімерних друкарських форм у середовищах виготовлення та зберігання Детальніше
Лазаренко Е. Е.
Хведчина О. Ю.
Яхимович О. С.
Про можливості використання промислових змивних рідин для утилізації фотополімерних друкарських форм Детальніше
Андрєєв В. Ю. Вибір способу підготовки мікроцинку при виготовленні попередньо очутливлених пластин Детальніше
Гриник Д. І.
Кравчук В. А.
Таран Т. В.
Удосконалення процесу активації при хімічній металізації діелектриків Детальніше
Запоточний В. Й.
Козаровицький Л. А.
Лазаренко Е. Т.
Про механізм утворення градаційних приправочних рельєфів у фотополімерних формах Детальніше
Сагайдак О. В.
Шаблій І. В.
Шереметьєв С. Х.
Вплив матеріалу друкарської форми на масоперенос фарби при друкуванні Детальніше
Величко О. М. Електронно-мікроскопічне дослідження структури форм «Целлофот» у друкарському процесі Детальніше
Бутенко З. П.
Рум’янцева Ю. І.
Вивчення особливостей ініціювання фотополімеризаційного процесу у світлочутливих шарах УПІ методами УФС та ЕПР Детальніше

ПОЛІГРАФІЧНІ МАШИНИ

Лотоцька Г. Ф.
Чехман Я. І.
Експериментальна оцінка сили відносного зсуву в зоні контакту плоскодрукарського апарата Детальніше
Хведчин Ю. Й. Дослідження розкочування фарби в елементарній групі Детальніше
Бойко А. В.
Білай В. Ф.
Кушнаренко К. О.
Мамонов Ю. П.
Дослідження привода проколювальних голок ниткошвейних машин уніфікованого ряду Детальніше
Георгієвський І. К.
Риженко М. С.
Деякі результати експериментальних досліджень триножової різальної машини Детальніше
Лизун О. Я.
Осьмук Б. С.
Савчук С. Р.
Соколюк Л. М.
Стецьків О. П.
Ющик В. І.
Про підвищення довговічності деталей дротошвейних машин Детальніше
Кузнецов В. А. Кривошипно-повзунний механізм з постійною швидкістю руху повзуна Детальніше
Стеців Б. С. Аналіз первинних похибок, які виникають при обробці профілів кулачків на верстаті з числовим програмним керуванням Детальніше
Нурдінов А. Синтез закону руху повзуна кулачково-важільного механізму з пружинним розвантажувачем Детальніше

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЧНИХ І ВИДАВНИЧИХ ПРОЦЕСІВ

Дурняк Б. В.
Луцків М. М.
Самборський С. І.
Електропривод рулонної друкарської машини з динамічним регулятором Детальніше
Казьмирович Р. В. Аналіз надійності фотоелектричних захисних пристроїв Детальніше
Волощак І. А.
Дурняк Б. В.
Регульований електропривод рулонних намотувальних пристроїв Детальніше

ЕКОНОМІКА Й ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЇ ТА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ

Машталір Р. М.
Оркуш О. П.
Показники матеріаломісткості продукції поліграфічного виробництва Детальніше
Гірняк О. М. Прогнозування розвитку друкарських офсетних машин на основі теоретично-інформаційного аналізу патентів Детальніше
Швайка Л. А. Підвищення рівня оперативності випуску науково-технічної літератури на основі вдосконалення організації редакційно-виробничого процесу Детальніше
Сухолитко Н. М.
Холод З. М.
Соціально-економічна ефективність бригадної форми організації праці Детальніше
Ільків Я. І.
Сачинський В. С.
Про вплив рівня завантаження устаткування на ефективність організації пакетного способу доставки книжкової продукції Детальніше
Шевчук Г. С. Ефективність застосування спеціальних способів друку в народному господарстві Детальніше

КНИГОЗНАВСТВО

Рябий В. Я. Політична книга у системі засобів масової інформації і пропаганди Детальніше
Черниш Н. І. М. П. Бажан як редактор «Історії українського мистецтва» Детальніше
Маляр Л. А. Сучасна книга з кулінарії і пропаганда раціонального й економного споживання Детальніше
Засанський В. В. Буржуазно-націоналістичні видавництва на службі монополій Детальніше
Аннотации Детальніше