ВИПУСК № 11 / 1975

КНИГОЗНАВСТВО

Феллер М. Д. Процеси управління книжковою справою в умовах розвинутого соціалізму і ленінські концепції структури твору Детальніше
Рудь С. М. Початок роботи над дослідженням історії підприємств України Детальніше
Даєнман Б. Д. Типова рецензія для оцінки науково-технічної статті Детальніше

ПОЛІГРАФІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

Бернацек В. В.
Лазаренко Е. Т.
Лиско Є. Й.
Вплив виду освітлювача та часу експонування на якість фотополімерних друкарських форм з фотомономерів Детальніше
Яхимович О. С. Дослідження процесів радикалоутворення в фотополімерній композиції на основі ацетофталату целюлози в присутності полімерного перекису азелаїнової кислоти Детальніше
Тищенко А. Р. Дослідження впливу складу рідких фотополімеризуючих композицій на їх світлочутливість та якість фотополімерних форм при газетному матрицюванні Детальніше
Анісімова С. В.
Дудяк В. О.
Коваленко Б. В.
Шибиста З. П.
Вивчення впливу молекулярної ваги поліаміду на властивості фотополімерної системи та якість друкарських форм Детальніше
Зуб А. М. Вивчення впливу старіння здатних до фотополімеризації шарів на їх розчинність і деформаційні властивості друкарських форм Детальніше
Єгорова В. О.
Бершадська П. В.
Колосов А. І.
Погребінська Р. З.
Одержання забарвлених термопластичних покриттів на лавсановій плівці Детальніше
Ітерман Н. О.
Курницький І. І.
Чачунь Р. С.
Визначення нікелю в гальванічному електроліті в присутності заліза, міді, кальцію та магнію Детальніше
Занько С. П.
Чарнецька Л. М.
Яворський П. О.
Застосування потенціометричного методу для визначення кислотності поліграфічних матеріалів Детальніше

ПОЛІГРАФІЧНІ МАШИНИ

Петрук А. І.
Черня Б. О.
Дослідження привода коливного стола ниткошвейного автомата НШ-6 Детальніше
Бойко А. В.
Петрук А. І.
Дослідження механізму привода швейної каретки типажного ряду ниткошвейних машин Детальніше
Зірнзак Л. Ф. Синтез закону руху друкарського циліндра плоскодрукарської машини з нерівномірною швидкістю друкування за наперед заданими параметрами Детальніше
Лаптєв В. О.
Полюдов О. М.
Синтез зрівноважувальних кулачкових механізмів з урахуванням пружності веденої системи Детальніше
Бойко А. В. Дослідження впливу контура II на закон руху веденої ланки кулачково-важільного механізму Детальніше
Красильников Г. Я. Вплив пружних коливань на ефективність зрівноважування сил інерцій ведених мас Детальніше
Титов Г. Н. Мікропохибки профілю при обробці кулачка методом малих поділок Детальніше
Ключковський М. В.
Полюдов О. М.
Вплив установки програмного розвантажувача циклових механізмів на коливний процес веденої ланки в період її зупинки Детальніше
Лаптєв В. О. Прогнозування ефекту зрівноваження веденої системи виконавчих механізмів Детальніше
Білецький О. О. Параметричні дослідження кулачково-важільного механізму з пристроєм для вибирання зазорів і зрівноважування надлишкових моментів Детальніше

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Луцків М. М. Лінійна система бокової приводки на тиристорах Детальніше
Толстой Г. Д. Визначення циклового коефіцієнта механізації і автоматизації з врахуванням енергетичної та інформаційної складових виробничого процесу Детальніше
Казьмирович Р. В. Лічильно-імпульсна система числового програмного керування (ЧПК) паперорізальних машин Детальніше
Волощак І. А.
Завгородня Т. І.
Тиристорний привод подавача паперорізальної машини з програмним керуванням Детальніше
Малафєєв Е. В. Коректура текстової інформації з використанням універсальних ЕОМ Детальніше

ЕКОНОМІКА Й ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЇ ТА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ

Барнич Ю. О.
Германюк І. М.
Кочелєва Г. Г.
Одуха В. А.
Питання оптимального завантаження поліграфічних підприємств Детальніше
Машталір Р. М. Дослідження структури капіталовкладень у поліграфічну промисловість Детальніше
Сухолитка Н. М. Дослідження рівня організації виробництва і його зв’язку з техніко-економічними показниками роботи складальних цехів книжкових друкарень Детальніше
Германюк І. М.
Машталір Р. М.
Холод З. М.
Удосконалення планування підвищення ефективності поліграфічного виробництва на основі математичних методів Детальніше
Брикайло Є. П. Про створення АСУВ в поліграфії Детальніше
Чередниченко А. Д. Впровадження великовагових контейнерів для перевезення паперу Детальніше

РЕЦЕНЗІЇ

Саноцька Х. І. Мистецька цінність першодруків Івана Федорова Детальніше