ВИПУСК № 27 / 1993

ПОЛІГРАФІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

Чернозубова Н. А. Дослідження градаційних особливостей кольоровідтворення в флексографії Детальніше
Барановський І. В.
Гудзовська Л. О.
Мервінський Р. І.
Ходосевич О. О.
Пристрій та методика для дослідження дифракційної ефективності структури мікрорельєфу оптичних дисків Детальніше
Назаров В. Д. Електрична модель процесу експонування Детальніше
Орлова Ю. Ф.
Розум О. Ф.
Термоліз копіювання діазошарів Детальніше
Мельник Г. Ф.
Романюк О. П.
Шибанов В. В.
Дослідження сумісності розчинників, мономерів та олігомерів з дієн-стирольним блок-сополімером у нових фотополімеризуючих матеріалах Детальніше
Маїк В. З.
Шевчук В. С.
Фотополімерні штампи підвищеної термостійкості з фотополімеризаційноздатних олігомерів Детальніше
Кук В. А. Внутрішні напруження фотополімерного шару типу «Целлофот», сформованого термопластичним методом Детальніше
Кравчук В. А.
Ситник М. В.
Таран Т. В.
Особливості модифікації поверхні фотополімерних штампів Детальніше
Базилюк К. Ф.
Захарова Л. О.
Лазаренко Е. Т.
Оптимізація рідкого фотополімеризаційного матеріалу Детальніше
Листвак Б. І.
Павлюк І. М.
Пашуля П. Л.
До питання чистоти травлення кліше Детальніше
Березанський О. М.
Греков А. П.
Лабінський В. С.
Навроцька Р. П.
Зволожування форм у процесі офсетного друкування Детальніше
Банацька М. І.
Борисова В. І.
Зміна фізико-механічних властивостей термоклеїв у результаті старіння Детальніше
Банах О. С.
Баранський Р. І.
Жибак І. М.
Роговик В. Й.
Адсорбійне концентрування на цеолітах СuNaY та хроматографічний аналіз оксиду вуглецю (ІІ) Детальніше
Петренко О. Г. Аналіз метрологічного забезпечення поліграфічних підприємств України Детальніше

ПОЛІГРАФІЧНІ МАШИНИ

Дідич В. П.
Регей І. І.
Стабілізація кроку газет в агрегаті ПОГ-І68 Детальніше
Дирда Ю. І.
Ключковський С. М.
Аналіз механізму ножа одноножової паперорізальної машини БР-139 Детальніше
Ключковський С. М. Універсальний модуль транспортно-подавальних механізмів для роботів і циклових машин-автоматів Детальніше
Тетюк Т. В. Оптимізація груп валиків фарбових апаратів за ефективністю розрівнювання фарбового шару Детальніше
Луцків М. М. Моделі багатосекційної рулонної ротаційної машини за послідовними пружними валопроводами Детальніше
Дурняк Б. В. Система автоматичного регулювання намотки паперової стрічки з датчиком радіуса рулону Детальніше
Верхола М. І. Моделі динаміки листорізальних машин з САП для визначення точності різу Детальніше
Кавин Я. М. Динамічна модель стрічковідної ділянки з пружинним амортизатором Детальніше
Смирнов С. А. Використання методів моделювання на ЕОМ для дослідження автоматизованих брошурувально-палітурних виробничих систем Детальніше
Волощак І. А. Точність синхронізації робочих циліндрів багатодвигунної друкарської машини Детальніше
Казьмирович Р. В. Дослідження та деякі способи підвищення точності виготовлення етикетної продукції згідно з її розмірами Детальніше

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЇ ТА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ

Лазановськии П. П. Дослідження економічних циклів життя моделей поліграфічних машин Детальніше
Патерига А. М.
Федосенко Н. Е.
Напрями вдосконалення організації газетного виробництва місцевої поліграфії Детальніше
Сухолитка Н. М.
Холод З. М.
Вдосконалення оплати праці в умовах переходу до ринкових економічних відносин Детальніше
Гузела О. І.
Швайка Л. А.
Деякі питання вдосконалення планування виробничих потужностей поліграфічних підприємств Детальніше

КНИГОЗНАВСТВО

Люзняк М. М. З історії творчої спадщини М. В. Ломоносова (деякі аспекти педагогічної діяльності) Детальніше
Бутрин М. Л. Видавничо-книготорговельна бібліографія на Україні (1917–1944 рр.) Детальніше
Огар Е. І. До питання про створення перекладного словника друкарської термінології (структура і форма) Детальніше
Рябий В. Я.
Якобчук П. В.
Принципи демократичної видавничої справи у контексті нових суспільних процесів Детальніше