ВИПУСК № 15 / 1979

Кусько Д. Д. Возз’єднані навіки Детальніше

ПОЛІГРАФІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

Артюшин Л. Ф.
Шашук Л. М.
Шелудченко О. Г.
Перспективи застосування ЕОМ в автоматизованих системах управління поліграфічними репродукційними процесами Детальніше
Гунько С. М.
Дмитришак М. С.
Стах О. С.
Ференц М. І.
Шовгенюк М. В.
Дослідження впливу спектрального розподілу енергії джерела світла на коректуючий ефект єдиної кольорової маски Детальніше
Александрова Л. О.
Бригінець В. М.
Доннер А. Я.
Кульбак М. Д.
Ямпольська Д. Б.
Методика оцінки копіювальних шарів Детальніше
Кьоніг В.
Лазаренко Є. Т.
Новікова Н. В.
Пейков Б.
Трауцеддель Р.
Формування друкуючих елементів гнучких фотополімерних друкарських форм Детальніше
Бєліцький О. О.
Вайнер О. В.
Гладилович М. К.
Козак Л. І.
Лазаренко Є. Т.
Фактори міцності кріплення фотополімерних друкуючих елементів до підкладки Детальніше
Сисюк В. Г. Формування друкуючих елементів фотополімерних друкарських форм на підкладках Детальніше
Мартинюк А. Т.
Мартинюк В. Т.
Музика В. П.
Попов І. О.
Про вплив природи та вмісту наповнювачів на друкарсько-технічні властивості поліефіруретанових еластомерів Детальніше
Гуревич О. А.
Пекарський М. А.
Ямпольська Д. Б.
Вплив нерівномірності температури формного циліндра глибокого друку на градаційну криву відбитка Детальніше
Баб’як З. В.
Гринда I. Г.
Кравчук В. А.
Леушина Н. I.
Дослідження хімічної стійкості трафаретних форм Детальніше
Баранський Р. І.
Курницький І. І.
Чарнецька Л. М.
Екстракційно-комплексонометричний метод визначення міді в друкарських сплавах Детальніше

ПОЛІГРАФІЧНІ МАШИНИ

Васьків Й. В.
Куропась Р. С.
Експериментальне дослідження динаміки систем закріплення стереотипів Детальніше
Лазебник С. Д. Кінематичні характеристики кулачкових зрівноважувальних пристроїв кривошипно-повзунного механізму Детальніше
Бойко А. В.
Мамонов Ю. П.
Дослідження двоповзунних кривошипно-важільних механізмів Детальніше
Кузнецов В. А. Система автоматичної підготовки програм для виготовлення копірів кулачкових механізмів на фрезерних верстатах з числовим програмним керуванням Детальніше
Круглов І. А.
Мажоров В. І.
Параметричний розрахунок фальцювальних воронок рулонних газетних машин Детальніше

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Луцків М. М.
Стрепко І. Т.
Системи з диференціальним зворотним зв’язком Детальніше
Волощак І. А.
Луцків М. М.
Шот Р. І.
Дослідження процесу інтенсифікації сушіння корінців книжкових блоків Детальніше
Казьмирович Р. В. Деякі питання оптимізації параметрів фотоелектричних захисних пристроїв за надійністю Детальніше
Толстой Г. Д. Оцінка рівня МІА праці обслуговуючого персоналу за часовими та енергетичними параметрами Детальніше

ЕКОНОМІКА Й ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЇ ТА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ

Машталір Р. М. Удосконалення виробничо-господарських зв’язків видавничо-поліграфічного комплексу Детальніше
Подолюк Ю. В. Моделювання прогресивної собівартості газетної продукції Детальніше
Брикайло Є. П.
Мазурак Ю. Я.
Про евристичний метод визначення раціональної послідовності виготовлення замовлень у книжковому виробництві Детальніше
Дінкевич В. В.
Масловатий М. М.
Шляхи підвищення економічної ефективності роботи видавництв і поліграфічних підприємств Детальніше
Холод З. М. Основні напрями вдосконалення планування підвищення ефективності поліграфічного виробництва Детальніше
Гірняк О. М.
Машталір Р. М.
Деякі питання економічного прогнозування напрямів розвитку поліграфічної техніки Детальніше

КНИГОЗНАВСТВО

Письменна Є. Л. Роль видань КПЗУ у пропаганді ідей гегемонії пролетаріату і союзу робітничого класу з селянством у революційній боротьбі (1921–1933 рр.) Детальніше
Лещенко П. Я. Сторінка з історії книговидавничої справи на Україні років Великої Вітчизняної війни (альманах «Визволена Львівщина») Детальніше
Ковба Ж. М. Читацьке призначення як одна з передумов формування типів видань (на матеріалі преси і книговидавництва України 20-х років) Детальніше
Зелінська Н. В. Робота редактора над перспективою (планами) у викладі Детальніше