ВИПУСК № 30 / 1995

ПОЛІГРАФІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

Миклушка І. З.
Тищенко А. Р.
Ющик О. В.
Використання знакового асортименту комп’ютерних видавничих систем Детальніше
Миклушка І. З.
Тищенко А. Р.
Ющик О. В.
Особливості складання текстової інформації з використанням комп’ютерних видавничих систем Детальніше
Чорнозубова Н. А.
Яхимович Ю. П.
Особливості виготовлення фотоформ способом гігантографії Детальніше
Зайцев Б. О.
Лазаренко Е. Т.
Маїк В. З.
Дослідження фотополімеризаційноздатних композицій для виготовлення штампів методом ІЧ-спектроскопії Детальніше
Дирда Ю. І.
Петренко О. Г.
Живлення УФ-опромінювачів на люмінесцентних лампах імпульсним струмом високої частоти Детальніше
Ковальський Я. П.
Маршалок Г. О.
Мервінськиий Р. І.
Цуца Н. М.
Нові мономери для фотополімерних технологій Детальніше
Карпенко В. С.
Охримович О. С.
Селіщева Л. І.
Сисюк В. Г.
Фотозатверджувані клейові композиції в технології виготовлення мікроелектронних приладів Детальніше
Зацерковна Р. С.
Канафоцька С. Є.
Вплив модифікуючих домішок на старіння копіювальних шарів Детальніше
Васишак М. О.
Козак О. П.
Шибанов В. В.
Водорозчинні флексографські матеріали на основі полівінілового спирту та проблема їх набрякання у водних фарбах Детальніше
Дудяк В. О.
Кучма М. М.
Пристрій для дослідження експлуатаційних властивостей тонкоплівкових покрить на невбираючих поверхнях Детальніше

ПОЛІГРАФІЧНІ МАШИНИ

Пушак Я. С.
Хведчин Ю. Й.
Дослідження ефективності використання підборочних машин Детальніше
Дідич В. П. Методика геометричного розрахунку безциліндрового ударного фальцапарата з планетарним приводом ножа Детальніше
Генукова Т. А.
Главацький А. С.
Рак Ю. П.
Регей І. І.
Дослідження процесу перфорування отворів у стосі паперу Детальніше
Косінов Ю. В.
Петрів І. М.
Хведчин Ю. Й.
Про напрямки створення обладнання для упаковки продуктів харчування і промислових товарів Детальніше
Стельмащук О. С. Інтерпретація силових факторів при плоскому висіканні Детальніше
Петрів І. М.
Хведчин Ю. Й.
Обгрунтування вибору конструкції транспортного пристрою машин безшвейного скріплення Детальніше

АВТОМАТИЗАЦІЯ І КОМПЛЕКСНА МЕХАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Луцків М. М.
Шевчук О. В.
Багатополюсні моделі рулонних друкарських машин з пружними зв’язками Детальніше
Кілані С. Система автоматичного управління палітуркоробною машиною на базі мікро-ЕОМ Детальніше
Шульжик Ю. О. Модель руху стрічки на рулонній друкарській трафаретній машині Детальніше
Щесюк Т. А. Структурна схема системи керування друкарської машини та аналіз її точності Детальніше
Петрів Р. І. Система автоматичного керування суміщенням технологічних операцій на рулонних ротаційних палітуркоробних машинах Детальніше
Кавин Я. М. Аналіз системи автоматичного регулювання натягу стрічкового матеріалу Детальніше
Будіщев М. С.
Маруняк Я. С.
Мікропроцесорна система управління проявною установкою РОП-65А Детальніше

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЇ ТА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ

Холод З. М.
Черняк О. З.
Значення оцінки фінансового стану поліграфічних підприємств в умовах переходу до ринкових економічних відносин Детальніше
Лукіянчук Л. І.
Холод З. М.
Проблеми мотивації праці в умовах переходу до ринкових економічних відносин Детальніше
Боженко О. М. Управління науково-технічним прогресом у галузі в умовах переходу до ринкових відносин Детальніше
Гірняк О. М. Управління конфліктами — невід’ємний елемент менеджменту на підприємстві Детальніше
Лазуркевич Х. Я.
Яремик М. І.
Оцінка економічної ефективності технологічних систем газетного виробництва методом імітаційного моделювання Детальніше
Віхоть Т. Б.
Масловатий М. М.
Проблеми сегментації ринку товарів видавничо-поліграфічного комплексу (ТВПК) Детальніше
Передерієнко Н. І.
Янковська С. М.
Методи оцінки фінансового стану поліграфічних підприємств Детальніше
Лазановський П. П. Проблеми оновлення техніки в умовах переходу до ринку Детальніше

КНИГОЗНАВСТВО

Антоник О. В. Культура читання як проблема педагогічного книгознавства Детальніше
Дайновська С. М. Книга як товар у системі маркетингових досліджень Детальніше
Рябий В. Я. Функції суспільно-політичного тексту: зміна підходів Детальніше
Зелінська Н. В. У пошуках втраченого жанру (огляд у жанровій системі української наукової літератури) Детальніше
Савчук В. Є. Монтажний принцип творення тексту як чинник його впливовості Детальніше