ВИПУСК № 34 / 1998

Стецьків О. П. Про нові вимоги до підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації Детальніше

ПОЛІГРАФІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

Гавенко С. Ф.
Ничка В. І.
Функціонування системи «виробнича логістика – контролінг» в умовах книжкового підприємства Детальніше
Петрик М. С. Частота зустрічі знаків в україномовних текстах Детальніше
Павлюк І. М.
Пашуля П. Л.
Чисельні методи розв’язування задач масопереносу при гетерогенному процесі Детальніше
Ганієв Д. Х.
Ганієва Н. М.
Сисуєв Д. А.
Деякі аспекти зниження трудомісткості виготовлення кольороподілених кольорокоректованих фотозображень Детальніше
Чорнозубова Н. А. Дослідження можливостей застосування комп’ютерних систем для виготовлення растрових фотоформ при відтворенні тонових зображень Детальніше
Козак О. П.
Шибанов В. В.
Поляризаційні ефекти у фотополімеризаційноздатних матеріалах на основі полівінілового спирту Детальніше
Гринькевич В. М.
Кравчук В. А.
Стельмах О. Г.
Шилов В. В.
Динаміка сополіамідних насичених водою систем при виготовленні трафаретних друкарських форм Детальніше
Онищенко Т. І. Вплив будови метакрилових олігомерів і мономерів на величину водопоглинання фотоотверджених матеріалів, використовуваних для виготовлення ОФДФ Детальніше
Курман В. М. Дослідження сумісності компонентів фотополімеризаційноздатної композиції Детальніше
Клочай О. І. Дослідження впливу складу ФПК на фізико-механічні та електрофізичні показники шарів друкарських плат Детальніше
Гуменюк З. М.
Онищенко Т. І.
Вплив зовнішнього магнітного поля на процес полімеризації олігоуретанакрилатних композицій Детальніше
Босак І. П.
Рум’янцев Ю. М.
Дослідження копіювальних шарів для виготовлення шильдів Детальніше
Зацерковна Р. С.
Слоцька Л. С.
Калориметричні дослідження полімерних шарів для лазерного гравірування Детальніше
Босак І. П.
Рум’янцев Ю. М.
Таран Т. В.
Фітьо І. В.
Вплив режимів оксидування на властивості алюмінію для шильдів Детальніше
Мірус О. Л.
Таран Т. В.
Підвищення тиражостійкості трафаретних друкарських форм Детальніше
Мельников О. В. Вплив поліграфічної технології на якість цінних паперів Детальніше
Мірус О. Л.
Слоцька Л. С.
Друкарсько-технічні властивості трафаретних фотополімерних друкарських форм Детальніше
Гавенко С. Ф. Моделі одномірних і багатомірних функцій якості для оцінки книжкової продукції Детальніше
Конюхова І. І.
Кулік Л. Й.
Мартинюк М. С.
Дослідження міцності клейового безшвейного скріплення книжкових блоків Детальніше
Маїк В. З. Технологічні схеми тиснення фольгою без виготовлення штампів Детальніше
Гаррі Л. М.
Лазаренко Е. Т.
Матюшова В. Т.
Хаджинова С. Є.
Друкарсько-технічні властивості фотополімерних штемпелів Детальніше

ПОЛІГРАФІЧНІ МАШИНИ

Топольницький П. В. Дослідження різального інструмента на зносостійкість Детальніше
Топольницький П. В. Розрахунок геометричних параметрів лінійного різального інструмента Детальніше
Дідич В. П. Визначення прискорень переднього поля зошита в циліндровій групі клапанного фальцапарата рулонної друкарської машини Детальніше
Дідич В. П. Проектування циліндрової групи клапанних фальцапаратів рулонних друкарських машин Детальніше
Кузнецов В. О. Зменшення динамічних навантажень у кривошипно-повзунних механізмах Детальніше
Книш О. Б. Особливості розрахунку дійсного кута різання при обробці корінця книжкового блока похилим віброножем Детальніше
Книш О. Б. Аналіз кінематичних параметрів процесу обробки поверхні корінця книжкового блока віброножем Детальніше
Коломієць А. Б. Аналітичні дослідження кінематики процесу вібраційного різання Детальніше
Коломієць А. Б. Експериментальні дослідження процесу різання книжкових блоків дискретно-дотичним способом Детальніше
Стахів Р. Б. Пристрій для перебазування книжкових блоків у машинах безвистійного тристороннього обрізування Детальніше
Нагорнюк С. О. Визначення швидкості подачі зошита у фальцювальний апарат другого поздовжнього згину Детальніше
Шустикевич А. І. Вплив жорсткості друкарського апарата на перепад тисків при друкуванні способом високого друку Детальніше
Стеців Б. С. Методика аналізу кулачкових механізмів за профілями кулачків Детальніше
Мазуренко О. Ю. Синтез механізму повороту стола багатопозиційних автоматів Детальніше
Гончарук О. С. До питання про створення верстата для ротаційного бігування упаковок Детальніше
Банах Ю. О. Експериментальне дослідження процесу штанцювання на пресах тигельного типу з підвищеною точністю базування його робочих органів Детальніше

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДРУКАРСТВА: АЛГОРИТМИ, СИГНАЛИ, СИСТЕМИ

Дунець Р. Б. Алгоритм пошуку компонентів схем, які утворюють елементарні контури різної довжини Детальніше
Паньків В. Ф. Синтез системи автоматичного керування загальною подачею фарби друкарських машин Детальніше
Хамула О. Г.
Шаблій І. В.
Про можливість використання лазера для визначення властивостей паперу Детальніше
Верхола М. І.
Луцків М. М.
Паньків В. Ф.
Послідовне з’єднання груп фарбових валиків з кратними діаметрами Детальніше
Казьмірович О. Р.
Казьмірович Р. В.
Аналіз похибок підрізки на формат стосів паперу для друку Детальніше
Шевчук О. В. Багатополюсна модель стрічкопровідних систем рулонних друкарських машин Детальніше
Возна М. А.
Волощак І. А.
Овсяк В. К.
Мікропроцесорна система керування електроприводом друкарської машини Детальніше
Верхола М. І. Паралельне з’єднання валиків розкочувально-накатної групи фарбового апарата Детальніше
Возна М. А. Математична модель алгоритму «поштовх вперед – поштовх назад» Детальніше
Завгородня Т. І.
Калитка М. І.
Моделювання електромеханічних властивостей друкованого вуглеграфітового колектора Детальніше
Сеньківськнй Ю. В. Математичні моделі структур еталонних масивів САПР EMC Детальніше
Казьмірович О. Р. Математична модель алгоритму мікропроцесорної системи контролю правильності підбирання книжкових блоків Детальніше
Волощак І. А.
Луцків М. М.
Шевчук О. В.
Дослідження динамічних властивостей моделі рулонної ротаційної машини Детальніше

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЇ ТА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ; КНИГОЗНАВСТВО

Лазановський П. П. Економічне обгрунтування лізингу поліграфічної техніки Детальніше
Бутрин М. Л. Українська видавничо-книготорговельна бібліографія на початку XX століття (до 1917 р.) Детальніше
Стадник О. В. Навчальна книга Галичини другої половини XIX — початку XX ст. (видання та функціонування) Детальніше
Глотова Г. І. Соціологічні методи в системі маркетингових досліджень читацьких інтересів і купівельних запитів на книгу (за матеріалами конкретних соціологічних досліджень) Детальніше