ВИПУСК № 41 / 2004

ТЕХНОЛОГІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Маїк В. З. Дослідження фізико-механічних властивостей декельних матеріалів для гарячого тиснення фольгою на етикетковій продукції Детальніше
Гавенко С. Ф.
Йордан Г. М.
Лиско О. М.
Аналіз клеїв як фактора ризику в технології незшивного клейового скріплення Детальніше
Сельменська З. М. Вплив магнітної обробки РФК на якісні характеристики фотополімерних друкарських форм Детальніше
Максимець І. І.
Таран Т. В.
Холод Г. І.
Вплив процесу наповнення і природи наповнювача на властивості анодних плівок Детальніше
Мартинюк М. С. Визначення ступеня скручування палітурних матеріалів Детальніше
Кадиляк М. С.
Кочубей В. В.
Онищенко Т. І.
Розрахунок кінетичних характеристик процесу деструкції паперу Детальніше
Дмитришак М. С.
Новіков Є. Ю.
Таран Т. В.
Феденець І. М.
Дослідження сенситометричних характеристик чорно-білих фотоплівок Детальніше

ПОЛІГРАФІЧНІ МАШИНИ

Регей І. І. Синтез кулачкового механізму пристрою для виготовлення паковання з картону безупинним способом Детальніше
Стельмащук С. Г. Механіка програмних розвантажувачів механізмів неповнозубих коліс з кулачковим вмиканням Детальніше
Пасіка В. Р. Синтез комбінованих кривошипно-повзунних механізмів із зупинкою повзуна Детальніше
Коломієць А. Б.
Топольницький П. В.
Аналіз еліптичної траєкторії руху точок леза ножа при безупинному різанні книжково-журнальних блоків Детальніше
Кравчук І. М.
Чехман Я. І.
Шустикевич А. І.
Шустикевич М. В.
Дослідження умов визначення достовірних механічних характеристик гумотканинних полотнищ Детальніше
Кузнецов О. В.
Топольницький П. В.
Автоматизований синтез механізму ножа одноножових паперорізальних машин Детальніше
Кравчук І. М.
Чехман Я. І.
Шустикевич А. І.
Експериментальне дослідження тангенціальної податливості офсетних гумотканинних полотнищ Детальніше
Лаптєв В. О. До проблеми конструювання антифрикційних мідномістких мастил для пар тертя ковзання Детальніше

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДРУКАРСТВА: АЛГОРИТМИ, СИГНАЛИ, СИСТЕМИ

Пелешко Д. Д.
Рашкевич Ю. М.
Використання сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі Детальніше
Демида Б. А.
Марусенкова Т. А.
Назаркевич М. А.
Оптимізація розмірів файлів при програмуванні зображень для Web Детальніше
Нерода Т. В. Етапи проектування автоматизованого редактора хімічних виразів Детальніше

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЇ

Палига Є. М. Нові підходи державного регулювання та удосконалення системи корпоративного управління акціонерним товариством як засіб детінізації економіки Детальніше
Мартинів В. В. Маркетинговий підхід до ціноутворення Детальніше
Єрмолаєв І. О.
Бойчук І. В.
Товарно-ринковий підхід до класифікації підприємств поліграфічної галузі Детальніше

ВИДАВНИЧА СПРАВА І РЕДАГУВАННЯ

Фінклер Ю. Е. Друковані медіа як інструмент здійснення соціальних функцій Детальніше
Черниш Н. І. Початки українського енциклопедичного книговидання Детальніше
Огар Е. І. Дитячий «самвидав»: комунікативний та культурний потенціал Детальніше
Івасенко Л. О. Сучасний науковий виклад: еволюція поглядів та підходів Детальніше
Самотий Р. С. Науково-видавнича діяльність викладачів Української політехніки (1920–1926) Детальніше
Процик М. Р. Словотворення в сучасній українській видавничій термінології Детальніше
Чичкевич С. Д. Редакторські погляди Лесі Українки Детальніше
Сухацька Т. П. Промоція навчальних і наукових видань на сторінках часопису «Друкарство» Детальніше
Босак О. І. Висвітлення діяльності УСДП на сторінках галицької преси кінця XIX — початку XX ст. Детальніше
Кулинич М. М. некрологи (За матеріалами часопису «Вістник для русинів Австрійської держави» 1850–1866 років) Детальніше

КНИГОЗНАВСТВО І КНИГОРОЗПОВСЮДЖЕННЯ

Антоник О. В. Типологічне моделювання книготорговельного асортименту: теоретичні аспекти Детальніше
Стадник О. В. Сучасна медична книга України: асортиментно-типологічний огляд Детальніше
Зубко Н. Н. Видавництва Української греко-католицької церкви в контексті розвитку релігійного книговидання Детальніше
Вовк Г. С. Навчальна економічна книга для вищої школи у видавничому репертуарі України: основні тенденції випуску Детальніше