Нерода Т. В.

Рік Автор(и) Назва Номер
2019 Нерода Т. В. Визначення базових дескрипторів при моделюванні цільового вебінтерфейсу для розподіленого надання освітніх послуг № 2 (78)
2018 Нерода Т. В. Супровідна візуалізація академічних досягнень при проектуванні медійних засобів соціальних комунікацій № 1 (75)
2009 Литовченко О. В.
Нерода Т. В.
Інформаційна технологія міжпрограмної взаємодії середовища моделювання просторових молекул для КВС № 1 (49)
2004 Нерода Т. В. Етапи проектування автоматизованого редактора хімічних виразів № 41