ВИПУСК № 2 (82) / 2021

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Регей І. І.
Угрин Я. М.
Терницький С. В.
Іваськів Б. Р.
Млинко О. І.
Синтез кулачково-зубчастого механізму для покрокового транспортування картонних заготовок за бокові поля через технологічні секції штанцювального обладнання Детальніше
Шустикевич А. І.
Коломієць А. Б.
Ватуляк Ю. В.
Котовський О. О.
Експериментальні дослідження деформаційних властивостей картону та гофрокартону під час їхнього бігування Детальніше
Гордєєв А. С. Комплексна оцінка якості цифрового друку Детальніше
Маїк Л. Я.
Сельменська З. М.
Голубник Т. С.
Дубневич М. М.
Аналіз програмного забезпечення для верстання нотних видань Детальніше
Семенів М. Р.
Лапко В. В.
Семенів В. В.
Використання колірних просторів XCMYK та eciCMYK для підготовки до друку зображень Детальніше
Кудряшова А. В. Розроблення онтології проєктування післядрукарських процесів Детальніше
Шепіта П. І.
Тупичак Л. Л.
Використання логіко-когнітивних підходів захисту інформації при автоматичному формуванні замовлень на поліграфічних підприємствах Детальніше
Лях І. М.
Дурняк Б. В.
Бабічев С. А.
Сучасний стан методів, моделей та алгоритмів валідації і моделювання генних регуляторних мереж Детальніше
Киричок Т. Ю.
Зоренко Я. В.
Горова Т. В.
Золотухіна К. І.
Вибір раціонального формату аудіоданих для мультимедійних видань Детальніше
Грабовський Є. М.
Євсєєв О. С.
Розробка методики створення інтерфейсу інтерактивного видання Детальніше
Шарко О. В.
Петрушенко Н. В.
Дурняк Б. В.
Бабічев С. А.
Моделі просторово-розподілених Марківських процесів у слабоструктурованих задачах управління складними організаційно-технічними системами Детальніше
Ясінська-Дамрі Л. М.
Дурняк Б. В.
Бабічев С. А.
Методологічні засади розробки гібридних індуктивних моделей кластеризації великих даних Детальніше

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Зелінська Н. В. «Доповнена реальність» доінтернетної доби: досвід книжкових серій концерну Івана Тиктора «Українська Преса» Детальніше
Зубко Н. Н.
Левицька О. С.
Програма поповнення фондів публічних бібліотек українського інституту книги: кількісний і якісний виміри Детальніше
Капраль І. І. Комунікативна взаємодія редакції та аудиторії: комерція і жертовність (на прикладі часопису «Наш Прапор» та «Української Бібліотеки» Івана Тиктора, 1933–1939 рр. ХХ ст.) Детальніше
Ципердюк І. М. Співпраця «Deutsche Welle» та українського видавництва: нові можливості медійних спецпроєктів Детальніше