ВИПУСК № 2 (52) / 2010

ЕКОНОМІКА ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Григорова З. В.
Ковба Ж. М.
Шендерівська Л. П.
До питання визначення пропорційності розміщення книготорговельної мережі в Україні Детальніше
Петрашова О. М.
Штангрет А. М.
Економічна безпека вітчизняних підприємств: необхідність та теоретичні основи Детальніше
Воробйов В. І.
Мельников О. В.
Піх І. В.
Штангрет А. М.
Побудова моделі ключових загроз економічної безпеки вітчизняних поліграфічних підприємств Детальніше

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Головата Л. В. Університетське книговидання: організаційні основи, чинники формування репертуару Детальніше
Андрійчук М. Т. Дискурс з національного питання на сторінках часописів «Праця». «Слово» та «Дзвін» Детальніше
Василишин О. М. Мандрівні друкарні (першої половини XVII ст.) Детальніше

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І АВТОМАТИЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Бондар І. О.
Пушкар О. І.
Створення віртуального навчального середовища для галузі «Видавничо-поліграфічна справа» Детальніше
Дурняк Б. В.
Лях І. М.
Загальна організація системи захисту в засобах масової інформації Детальніше
Бігальська О. Ю.
Огірко І. В.
Інтернет-видання про домогосподарства України Детальніше
Дурняк Б. В.
Пашкевич В. 3.
Методи побудови графічних засобів захисту документів Детальніше
Литовченко О. В. Проектування просторової моделі молекули Детальніше
Гаранько Т. Й.
Огірко І. В.
Автоматизовані системи управління для оперативної поліграфії Детальніше

ПОЛІГРАФІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Книш О. Б.
Коломієць А. Б.
Обгрунтування раціональної схеми механізмів хитного стола ниткошвейної машини та аналіз їх кінетостатичних параметрів Детальніше
Дослідження ефективності застосування програмних розвантажувачів із заокругленими виступами кулачків Детальніше
Римар О. М. Розподіл нормальних напружень вздовж осі z для задачі про контакт двох тіл подвійної кривини Детальніше

ЗАГАЛЬНЕ ТА ПОЛІГРАФІЧНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

Репета В. Б.
Суберляк О. В.
Шибанова А. М.
Розробка вододисперсійних флексографічних фарб Детальніше
Кукура В. В.
Кукура Ю. А.
Дослідження процесу друкування водорозчинними флексографічними фарбами Детальніше
Кузін М. О. Використання підходів термодинаміки для континуального опису зміни довговічності металічних систем в умовах зовнішніх навантажень Детальніше
Маркелова А. В.
Юзевич В. М.
Ясінська Л. М.
Ясінський М. Ф.
Поверхневий ефект при вдавлюванні твердого індентора в пружний півпростір Детальніше

ТЕХНОЛОГІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГ О ВИРОБНИЦТВА

Занько Н. В.
Крик М. Р.
Шовгенюк М. В.
Оптимальне співвідношення тріадних фарб для відтворення нейтрально-сірих кольорів на друкарському відбитку Детальніше
Порівняння оптичних ефектів отриманих різними варіантами лакування Детальніше
Естріна М. В.
Кохан В. Ф.
Застосування змивних розчинів у поліграфії та їх класифікація Детальніше
Коротка В. О.
Нетак В. Б.
Якість відбитків широкоформатного струминного друку на різних основах Детальніше

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЕКОЛОГІЯ

Батлук В. А.
Микарчук В. Г.
Проскуріна І. В.
Сукач Р. Ю.
Зниження концентрації дрібнодисперсного пилу, як метод усунення пожежо-, вибухонебезпечних якостей пилу Детальніше
Березовецька І. А.
Пістун І. П.
Трунова І. О.
Образотворчі засоби пропаганди охорони праці Детальніше

ЮВІЛЕЇ

Гузела О. І.
Швайка Л. А.
Діалектика життя (до 120-ліття з дня народження Б. Г. Кусліцького) Детальніше