ВИПУСК № 43 / 2006

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРАКТИЧНЕ ВТІЛЕННЯ

Благовірна Н. Б. Вироблення критеріїв і моделей підготовки видань до друку в кінці XIX – на початку XX ст. (на прикладі «Українсько-руської видавничої спілки») Детальніше
Ганжуров Ю. С. Автентичність викладу правової інформації в контексті політичної комунікації Детальніше
Карий В. Особливості редакційно-видавничої підготовки і поліграфічного виконання книжкових видань в умовах регіональних виробництв Детальніше
Тріщук О. В. Реферування науково-технічної статті з поліграфічної тематики Детальніше
На шляху до культури сучасної української книги: теоретичні проблеми та видавничі реалії Детальніше

ВЗАЄМОДІЯ СУЧАСНИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Бойко А. А. Мас-медіа церков і релігійних організацій у правовому полі України Детальніше
Гриценко О. М. Мас-медіа в контексті глобальних суспільних трансформацій на початку XXI ст. Детальніше
Кукушкін О. М. Стратегія розвитку вітчизняних періодичних видань (на прикладі газети «Бизнес») Детальніше
Мащенко О. П. Футурологія книги (тези до дискусії) Детальніше
Міронова Т. А.
Панкова Н. О.
Розвиток діалогічності в сучасному теленовинному дискурсі (за матеріалами інформаційних програм Луганського кабельного телебачення) Детальніше
Михайлович О. П. Реклама у пресі: особливості розгортання семантики квазітерміна Детальніше
Піскозуб Л. Й. Польські часописи з видавничої справи та редагування: пошук моделі для українського аналога Детальніше
Стадницька Ю. В. Публікації пізнавального характеру на сторінках дитячих часописів 30-х років XX ст. (на прикладі часопису «Дзвіночок») Детальніше
Стехіна В. М. Молодіжний тезаурус політичного дискурсу Детальніше
Уліцка О. В. Текстуальна реалізація конфлікту: формотворчі чинники (на матеріалах сучасної преси) Детальніше
Друковані мас-медіа як чинник мінімізації владних впливів Детальніше