Казьмін С. Д.

Рік Автор(и) Назва Номер
1966 Березюк Ю. М.
Казьмін С. Д.
Лабінський В. С.
Кінетика відновлення металів алюмінієм з неводних розчинів № 2