Аналітичне дослідження лінійних осциляторів як розвантажувачів циклових механізмів від надлишкових моментів, що виникають внаслідок сил інерції

Author(s) Collection number Pages Download full text
Poliudov O. M., Prystavskyi Z. M. № 9 74-80 Image