Методи прогнозування техніко-економічних параметрів поліграфічної техніки

Author(s) Collection number Pages Download full text
Hirniak O. M., Mashtalir R. M. № 17 103-107 Image