Підготовка фахівців для видавничо-поліграфічного комплексу в Українській академії друкарства: досягнення, проблеми, перспективи

Author(s) Collection number Pages Download full text
Bozhenko O. M. № 39 198-203 Image