Підвищення кваліфікації кадрів і його вплив на результати діяльності підприємства

Author(s) Collection number Pages Download full text
Hirniak O. M. № 39 209-212 Image