Шляхи підвищення продуктивності праці персоналу книготорговельних підприємств

Author(s) Collection number Pages Download full text
Hret H. P., Paikova V. S. № 3–4 (63–64) 20-24 Image