Paikova V. S.

Year Author(s) Title Number
2013 Hret H. P.
Paikova V. S.
Шляхи підвищення продуктивності праці персоналу книготорговельних підприємств № 3–4 (63–64)