Удосконалення планування підвищення ефективності поліграфічного виробництва на основі математичних методів

Author(s) Collection number Pages Download full text
Hermaniuk I. M., Kholod Z. M., Mashtalir R. M. № 11 164-169 Image