Bosak V. O.

Year Author(s) Title Number
2011 Bosak V. O.
Kuznietsov V. O.
Senkus V. H.
Визначення радіусів кривини центрової кривої нерухомої криволінійної напрямної механізму приводу фальцножів фальцапаратів рулонних друкарських машин № 1 (53)
2011 Bosak V. O.
Kuznietsov V. O.
Senkus V. T.
Особливості роботи механізму приводу фальцножів ударного фальцювання з рухомою криволінійною напрямною № 3 (55)
2010 Bosak V. O.
Senkusъ V. T.
Визначення енергосилових характеристик механізму приводу фальцножів з криволінійною напрямною у друкарських машинах № 1 (51)
1970 Bosak V. O. Аналітична механіка шестиланкових шарнірних механізмів з наближеною зупинкою веденої ланки № 5