Kuznietsov V. O.

Year Author(s) Title Number
2011 Bosak V. O.
Kuznietsov V. O.
Senkus V. H.
Визначення радіусів кривини центрової кривої нерухомої криволінійної напрямної механізму приводу фальцножів фальцапаратів рулонних друкарських машин № 1 (53)
2011 Bosak V. O.
Kuznietsov V. O.
Senkus V. T.
Особливості роботи механізму приводу фальцножів ударного фальцювання з рухомою криволінійною напрямною № 3 (55)